MODIFICARI ADUSE LEGII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE, LA INITIATIVA DEPUTATULUI VASILE VARGA

Modificari legislative in privinta procedurilor de concesionare si vanzare a terenurilor ce apartin domeniului privat al localitatilor, ca urmare a unei initiative a deputatului brailean Vasile Varga (PNL). Mai exact, acest gen de concesionari se vor putea realiza direct catre proprietarii constructiilor existente pe acestea, iar toate procedurile de concesionare a bunurilor ce apartin domeniului privat al unitatilor administrativ – teritoriale vor face obiectul unor regulamente aprobate prin hotarari ale consiliilor locale sau a consiliilor judetene. Consiliile amintite vor putea decide, in baza acestor regulamente locale, inclusiv vanzarea directa a terenurilor concesionate, ce apartin domeniului privat al localitatilor, catre proprietarii constructiilor definitive şi autorizate. Toate aceste prevederi vin ca urmare a modificarilor aduse la Legea Administratiei Publice locale nr. 215/2001, in urma unei initiative a deputatului Vasile Varga, aprobate de Parlamentul Romaniei.

Deputatul brailean a mai propus ca toate bunurile apartinand unitatilor administrativ-teritoriale sa fie inventariate anual, iar primarii si presedintii consiliilor judetene sa prezinte consilierilor, in fiecare an, rapoarte despre cum au fost acestea gestionate. Mai mult, parlamentarii au decis ca la nivelul fiecarei localitati sa se infiinteze o comisie speciala pentru inventarierea bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale, iar primariile care nu au un inventar recent al bunurilor din domeniul public au obligatia sa-l actualizeze in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a noilor prevederi.

”Cand am initiat demersul de modificare a Legii Administratiei publice locale, am plecat de la ideea ca poti vorbi despre raspunderea primarului, ca autoritate executiva, in procesul adoptarii hotararilor de consiliu local, doar daca ai o lege cu prevederi clare. Era nevoie ca din lege sa dispara ambiguitatile, iar multe dintre acestea mi-au fost semnalate de reprezentantii Asociatiei Municipiilor din Romania, care se confrunta cu tot felul de situatii in procesul de elaborare a documentelor necesare bunei desfasurari a activitatii unei primarii”, a explicat  Vasile Varga.

Noile modificari legislative aduc clarificari si asupra unor  proceduri si circuite ale documentelor necesare in procesul de adoptare unor hotarari de catre consiliul local. Raportul sau referatul compartimentului de resort al aparatului de specialitate al unei primarii, care insotesc un proiect de consiliu local, trebuie aprobate de primar, inainte de a fi supuse dezbaterii plenului consiliului local. In plus, de acum inainte, nu directiile, serviciile sau compartimentele din cadrul unei primarii sunt raspunzatoare de activitatea de constatare, impunere, incasare, inspectie fiscala, urmarirea şi executarea silita a veniturilor proprii ale bugetelor locale, ci personalul compartimentelor de specialitate.