MUNCA LA NEGRU, NERESPECTAREA SALARIULUI MINIM GARANTAT, ORE SUPLIMENTARE NEPONTATE – PRINCIPALELE “ABATERI“ ALE ANGAJATORILOR BRAILENI, IN 2016

Munca la negru, acordarea unui salariu sub nivelul cului minim garantat la nivel national si o evidentiere incompleta a orelor de lucru prestate de salariati – sunt principalele probleme depistate in urma controalelor facute de Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Braila, in cursul anului 2016.

Potrivit unui raport prezentat de conducerea ITM Braila, neregulile identificate de inspectorii de munca, in urma verificarilor, au fost urmatoarele: * primirea la lucru fara a avea incheiat in forma scrisa contract individual de munca; * negarantarea in plata a salariului minim brut pe tara; * neevidentierea in pontaje a timpului de lucru prestat de catre salariati; * nu se respecta prevederile legale referitoare la durata normala a programului de lucru, compensarea cu timp liber platit sau cu spor a orelor suplimentare; * neinmanarea unui exemplar al contractului individual de munca, salariatului; * nerespectarea timpului legal de munca si de odihna; *  neinregistrarea la termen a modificarilor intervenite in Registrul general de evidenta a salariatilor; * primirea la munca fara intocmirea certificatului medical privind aptitudinea in munca; * angajatorul nu a facut dovada platii drepturilor salariale, prin semnarea statelor de plata ori prin alte documente justificative; * necompensarea in bani a zilelor de concediu de odihna neefectuate, la incetarea raporturilor de munca.