O INITIATIVA LEGISLATIVA A DEPUTATULUI VARGA PRIVIND MODIFICAREA LEGII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE A FOST APROBATA IN CAMERA DEPUTATILOR

Deputatul brailean Vasile Varga (PNL) este multumit ca o initiativa legislativa de-a sa, ce vizeaza modificare Legii administratiei publice locale nr. 215, a fost aprobata in Camera Deputatilor, inregistrandu-se un singur vot impotriva. Modificarile propuse de Varga vizeaza clarificarea unor  ambiguitati legate de raspunderea primarului, precum si de raspunderea functionarilor din primarii. De asemenea, acestea se mai refera la concesionarea terenurilor din domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si la vanzarea directa a unor terenuri de acest tip, catre proprietarii constructiilor definitive si autorizate, edificate pe aceste suprafete.

Spre exemplu, daca in textul actual al Legii 215 se prevede ca de activitatile de constatare, impunere, incasare, inspectie fiscala, urmarirea si executarea silita a veniturilor proprii ale bugetelor locale raspund directiile/serviciile/compartimentele din primarii – adica niste entitati, la modul general, dar nimeni, la modul concret -, in textul propus de Varga se precizeaza ca de activitatile respective raspunde direct “personalul compartimentelor de specialitate”.

Potrivit liberalului, modificarile respective au fost solicitate in repetate randuri de reprezentantii Asociatiei Municipiilor din Romania.

Intr-o postare facuta pe o retea de socializare, Vasile Varga precizeaza: “Proiectul de lege pe care l-am initiat si care se refera la modificarea si completarea Legii Administratiei Publice Locale nr. 215/2001,  A TRECUT DE CAMERA DEPUTATILOR!

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare operarea unor clarificari, cu scopul eliminarii ambiguitatilor referitoare la procedurile si circuitul documentelor necesare in procesul de adoptare de catre Consiliul Local, precum si reglementarea raspunderii primarului, ca autoritate executiva, in procesul adoptarii hotararilor.
Astfel, proiectele de hotarari inscrise pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local nu pot fi dezbatute daca nu sunt insotite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat in termen de 30 de zile de la inregistrarea proiectului, precum si de raportul comisiei de specialitate a Consiliului. Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului nu trebuie aprobat de primar.
De asemenea, responsabilitatea pentru legalitatea si veridicitatea celor inscrise in raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului revine <<celor care il intocmesc si semneaza>>.
In fine, modificarile vizeaza si subiectul concesionarii terenurilor ce apartin domeniului privat al Unitatilor Administrativ Teritoriale, actiune ce se poate realiza in mod direct catre proprietarii constructiilor edificate pe acestea, precum si in situatiile prevazute de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii.
Proiectul a trecut cu 261 de voturi <<pentru>> si doar 1 <<impotriva>>. Propunerea va merge la Senat, care este for decizional”.