O nouă zi de proteste ale personalului auxiliar de specialitate și conex din instanțele brăilene

Azi au continuat acțiunile de protest ale personalului auxiliar de specialitate și conex din Tribunalul Brăila și Judecătoria Brăila.

Protestul se desfășoară în instanțe și parchete din toată țara, nu doar în județul nostru.

Grefierii participă la ședințele de judecată doar în cauze considerate urgente. Compartimentele auxiliare ale instanțelor și parchetelor și-au redus la jumătate programul de lucru cu publicul. Personalul auxiliar de specialitate și conex din instanțe și parchete nu mai efectuează niciun fel de act de procedură în afara programului de lucru legal, în zilele de repaus săptămânal sau zilele de sărbătoare legală. De asemenea, acest personal nu mai răspunde la telefonul personal după terminarea programului de lucru legal și nu mai asigura niciun fel de permanență în afara programului de lucru legal, în zilele de repaus săptămânal sau zilele de sărbătoare legală.

Protestatarii solicită guvernanților:

1. asigurarea, în regim de urgență, a fondurilor pentru:

a) achitarea integrală a salariilor aferente lunii noiembrie 2023, recunoscute și recalculate prin hotărâri judecătorești definitive și acordate prin actele administrative de salarizare emise în anul 2023;

b) plata tranșelor din hotărâri judecătorești definitive și acte administrative de salarizare scadente în anul 2023;

2.prevederea și asigurarea în bugetul pentru anul 2024 a fondurilor necesare pentru:

a) achitarea integrală a salariilor și a altor drepturi de natură salarială,

b) achitarea diferențelor de drepturi salariale, restante, aferente lunilor aprilie-octombrie 2023, inclusiv,

c) achitarea diferențelor de drepturi salariale, restante, aferente perioadei 1 ianuarie 2018-31 martie 2023, inclusiv, așa cum au fost recunoscute și recalculate prin hotărâri judecătorești definitive și acordate prin actele administrative de salarizare emise în anul 2023.

d) funcționarea în condiții normale a instanțelor judecătorești și a parchetelor.