Obiectivele strategiei de dezvoltare a județului (roșu) Brăila: Dezvoltarea inteligentă și durabilă a județului, tranziția către o energie nepoluantă și justă, investițiile verzi și albastre

Obiectivele declarate ale Strategiei de dezvoltare a județului Brăila în perioada 2021-2027 sunt următoarele:

*dezvoltarea inteligentă a județului prin susținerea cercetării-dezvoltării și inovării;

*dezvoltarea durabilă a județului prin promovarea eficienței energetice,  a tranziției către o energie nepoluantă și justă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare;

*dezvoltarea mobilității și a conectivității județului Brăila și asigurarea unei infrastructuri de utilități, educaționale, de sănătate și sociale moderne;

*dezvoltarea resurselor umane prin creșterea calității învățământului și promovarea educației pentru adulți, creșterea gradului de ocupare pe piața muncii și asigurarea incluziunii sociale;

*asigurarea unei dezvoltări integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității;

*dezvoltarea unei administrații publice locale și județene moderne și eficiente.

Cel puțin asta se arată în proiectul Strategiei de dezvoltare a județului Brăila în perioada 2021-2027 pus în dezbatere publică, ce va fi aprobat la următoarea ședință a Consiliului Județean Brăila.

Conducerea CJ a prezentat în documentul amintit care este viziunea sa cu privire la prioritățile de dezvoltare ale județului (foto 1), precum și modul în care își propune să realizeze aceste obiective, respectiv măsurile și direcțiile de acțiune.

Astfel, în ceea ce privește dezvoltarea inteligentă a județului prin susținerea cercetării-dezvoltării și inovării, se are în vedere:

Digitalizarea este văzută după cum urmează:

Pentru creșterea competitivității economiei județului autoritățile își propun următoarele:

Cât privește infrastructura de utilități, a celei educaționale, de sănătate și a serviciilor sociale, autoritățile iau în calcul următoarele măsuri:

Pentru dezvoltarea integrată la nivel social, economic și de mediu la nivel local CJ își propune: