Pe 15 septembrie începe la Brăila Festivalul istoric „Vladislav I”. Programul cuprinde, printre altele, Parada Războinicilor, lupte ale războinicilor antici și medievali, muzică și dansuri medievale, animație și ritualuri păgâne cu foc, parada vampirilor

În perioada 15-17 septembrie, în Parcul Monument din Brăila va avea loc o nouă ediție a Festivalului istoric „ Vladislav I”. Manifestarea va avea un program variat, dintre care amintim: Parada Războinicilor, lupte ale războinicilor antici, medievali și soldaților din războaiele moderne, muzică și dansuri medievale, animație și ritualuri pâgâne cu foc, parada vampirilor.

Programul Festivalului istoric „ Vladislav I” este următorul:

Vineri, 15 septembrie:

14.00 – Pregătirea taberelor și corturilor asociațiilor participante

18.00 – Parada Războinicilor – Sos. Viziru (IMB) – Barieră – Str. Pietății – Parc Monument

18.30 – Dansuri medievale – Trupa Nosa

19.10 – Muzică medievală – Trupa Kalofonis (scena de la rondou)

19.20 – Intrarea romanilor în Dacia și lupta de apărare

19.45 – Concert Muzica Militară a Garnizoanei Brăila (scena de la rondou)

20.00 – Spectacol pirotehnic „Facerea”, Asociația UN CONCEPT LUNA Suceava

Sâmbătă, 16 septembrie

10.00 – Strajă la Poarta Antică, activități interactive cu publicul în tabere

10.30 – Dansuri medievale – Trupa Nosa

11.00 – Execuția romanilor răzvrătiți la Poarta Antică

11.40 – Lupte demonstrative între Cavalerii Teutoni

13.00 – Lupta „Pazvangia de la Dii” (arnăuții și pandurii își fac dreptate)

16.00 – Luptele de la Marea cea Mare, 1916

18.00 – Parada Războinicilor: Primăria Brăila (Piața Independenței) – Calea Călărașilor – Parc Monument

18.30 – Dansuri medievale – Trupa Nosa

18.50 – Concert muzică medievală – Trupa Kalofonis (scena de la rondou)

19.15 – Recital Anemona Rotaru (scena de la rondou)

19.25 – Concert Muzica Militară a Garnizoanei Brăila (scena de la rondou)

19.45 – Atacul cavaleriei lui Vlad Țepeș asupra taberei turcilor, incendierea corturilor, capturarea prizonierilor și tragerea acestora în țeapă. Apariția legendei lui Dracula și parada vampirilor

20.15 – Muzică medievală – Societatea Culturala Artistică de Tineret Concret

20.25 – Concert cu Cimpoierii din Transilvani (Truverii și instrumente muzicale medievale – scena de la rondou)

21.00 – Spectacol pirotehnic „Amor Flammis” din Timișoara: Spectacol cu foc „Infernul lui Dante”.

Duminică, 17 septembrie

10.00 – Strajă la Poarta Antică

10.30 – Dansuri medievale – Trupa Nosa

11.00 – Luptele dacilor, sarmaților și romanilor

16.30 – Parada Războinicilor în Parcul Monument

17.00 – Războiul din Dobrogea, august 1944

18.00 – Lupte medievale, măiestria armelor și cavalerism

19.00 – Concert muzică medievală – Trupa Kalofonis (scena de la rondou)

Dintre participanți amintim:

*ACT Constanta, Galați, Arad (daci, romani, panduri, arnăuți, ieniceri)

*Astra Dobrogeană

*Bistrița Medievală (dansuri medievale și coregrafii stilizate)

*Castrum Novis Sibiu (legionari și pretorieni romani)

*Cavalerul Danubian (valoni și halebardieri)

*Deutsches Freikorps (soldați din primul și al doilea razboi mondial)

*Geto Dacii din Moldova (daci, dansatoare, nimfe)

*Ignis Vultus Iași (otomani, ieniceri)

*In Fire Dream (jocuri cu foc)

*Kalofonis (muzică medievală)

*Mercenarii din Asserculis

*Paladinii de Terra Medied

*Redescoperă Istoria (militari din al doilea razboi mondial)

*RO Militaria (uniforme militare, atelier croitorie)

*Societatea Culturală Artistică de Tineret Concret

*Străjerii Cetății Nemțu

*Tineretul Ortodox Român (cavaleri medievali)

*Tradiția Militară (soldați din primul și al doilea razboi mondial)

*UN CONCEPT LUNA (cavaleri medievali, jocuri cu foc)

*Ludovico De – Martin (Vulturii de la Calata)

*Antares Corporation (Teutonii Transilvaniei)

*Jandarmeria Națională (Cavalerie)