Peste 227.000 de ha de însămânțat în județul Brăila, în această primăvară

La nivelul județului Brăila, în toamna anului trecut au fost însămânțate 100.245 hectare, din care peste 99.000 ha în sectorul de stat.

Din totalul celor 100.245 de ha, potrivit unei informări prezentate de Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (DADR)  Brăila, 91.125 ha au fost cultivate cu cereale.

În plus, a mai rămas pentru însămânțat în primăvara acestui an o suprafață arabilă de 227.049 ha, din care peste 225.000 ha în sectorul privat.

Fertilizarea cu îngrășăminte chimice a suprafețelor însămânțate în toamnă s-a realizat pe o suprafață de circa 72.000 ha, în procent de 72% din totalul suprafețelor însămânțate.

Din datele operative existente la această dată, planificarea însămânțării culturilor de primăvară este următoarea:

În ceea ce privește parcul de tractoare și mașini agricole folosite de fermierii brăileni pentru executarea lucrărilor agricole, potrivit documentului amintit, situația este următoarea: