Planul de școlarizare pentru anul școlar 2023 – 2024 la nivelul județului Brăila cuprinde 107 de clase de a IX-a zi, din care 68 clase în învățământul liceal cu frecvență și 39 de clase în cel profesional și dual

Proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2023 – 2024 la nivelul județului Brăila s-a propus cu respectarea preverilor documentelor strategice, respectiv Planul Regional de Acțiune pentru Învățământ (PRAI) și Planul Local de Acțiune pentru Învățământ (PLAI). Potrivit unui document semnat de inspectorul școlar general al județului, Cătălin Canciu, acest plan cuprinde 107 de clase de a IX- a zi, distribuite astfel:

*68 clase a IX – a învățământ liceal cu frecvență – zi;

A.Filiera Teoretică: 37 clase, din care:

-23 clase profil real, după cum urmează:  •13 clase – matematică informatică; •10 clase științe ale naturii;

-14 clase profil uman, după cum urmează: •9 clase filologie; •5 clase științe sociale;

B.Filiera Vocațională: 10 clase, din care: 3 clase profil sportiv; 1 clasă muzică; 1 clase teatru; 2 clase arte vizuale; 3 clase pedagogic.

C.Filiera Tehnologică: 21 clase, din care: 7 clase profil tehnic; 10 clase profil servicii; 4 clase profil resurse naturale și protecția mediului.

*39 clase a IX –a învățământ profesional și dual – zi (31 realizate), din care: 3 clase de învățământ profesional special; 1,5 clase învățământ dual (1 clasă la Școala Profesională „Anastase Simu” Cireșu cu calificările Mecanic agricol – o jumătate de clasă și Agricultor culturi de câmp – o jumătate de clasă, la solicitarea operatorului economic SC POPALEX COM SRL; o jumătate de clasă la Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Brăila, cu calificarea Lăcătuș construcții navale, la solicitarea VARD Brăila, nerealizată)

„Școlile din învățământul profesional și tehnic brăilean încearcă să se alinieze cerințelor pieței muncii, oferind calificări de învățământ profesional și dual pentru formarea inițială, din domeniul agricultură, construcții și industrie textilă și pielărie; din păcate, meseriile din aceste domenii nu sunt atractive pentru absolvenții claselor a VIII a, care preferă continuarea studiilor pe filiera teoretică sau pe filiera tehnologică, cu calificări din domeniul turism și alimentație, industrie alimentară și mecanică.

Stabilirea cifrei de școlarizare se realizează pe baza cererii operatorilor economici, iar existența contractului de pregătire practică pentru fiecare elev este o condiție prealabilă pentru aprobarea ofertei de școlarizare.

La nivelul județului Brăila există cereri ale operatorilor economici pentru formarea inițială prin învățământ profesional pentru diverse calificări din domenii cum ar fi: mecanic, electric, electromecanic, construcții, confecții, turism și alimentație, industrie alimentară, agricultură, estetica și igiena corpului omenesc.

Pentru promovarea învățământului profesional și tehnic, Inspectoratul Școlar Județean Brăila desfășoară un program de consiliere și orientare a elevilor de clasa a VIII a și a familiilor acestora”, se arată în documentul amintit.

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns