POSTURI SCOASE LA CONCURS LA CENTRUL DE DETENȚIE BRĂILA-TICHILEȘTI ȘI ÎN ALTE UNITĂȚI SUBORDONATE ADMINISTRAȚIEI NAȚIONALE A PENITENCIARELOR

Aparatul central al Administrației Naționale a Penitenciarelor și 35 de unități subordonate scot la concurs, din sursă externă, în vederea încadrării ca polițist de penitenciare, 87 de posturi de ofițer în cadrul sectorului reintegrare socială. Posturile sunt după cum urmează: *Ofițer (psiholog) – 34; *Ofițer (asistent social) – 22; *Ofițer (educație) – 19; *Preot – 12.

În mod particular, la Centrul de Detenție Brăila-Tichilești candidații pot concura pentru a se încadra pe un post de Ofițer psiholog și un post de preot.

Condițiile ce trebuie îndeplinite de către candidați, probele de concurs, tematica și bibliografia aferentă, cât și alte informații cu privire la alte posturi care pot fi accesate în vederea dobândirii statutului de polițist de penitenciare pot fi consultate pe site-ul web Centrului de Detenție secțiunea Carieră (http://anp.gov.ro/centrul-de-detentie-braila-tichilesti/concursuri-din-sursa-externa-aflate-derulare) ori la sediile unităților organizatoare. Informații suplimentare se pot obține, de asemenea, de la structurile de resurse umane din teritoriu.

Precizăm că activitățile specifice concursului se vor derula cu respectarea normelor impuse de actualul context epidemiologic.