Prefectura Brăila informează cetățenii care găzduiesc refugiați ucraineni că pot deconta în continuare cheltuielile pentru cazare și hrană

Prefectura Brăila amintește cetățenilor care se oferă să găzduiască refugiați ucraineni că au în continuare la dispoziție numărul de telefon unic al Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției 0731.232.773, pentru a fi luați în evidență în cazul în care va fi nevoie de ajutorul lor pe parte de cazare.

În cadrul programului de stat, persoanele care găzduiesc cetățeni sosiți din zona de conflict armat din Ucraina primesc plăți lunare în numerar pentru:

– locuință – 50 lei de persoană pe zi,

– mese – 20 lei de persoană pe zi.

Potrivit unui comunicat emis de Prefectura Brăila, procedura de primire este următoarea: „Potrivit art.1, alin.10 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, modificată și completată prin OUG nr. 28/2022 pentru modificarea unor acte normative,  «Persoanele fizice care găzduiesc cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de decontarea din bugetul inspectoratelor județene pentru situații de urgență/Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov a cheltuielilor cu hrana și cazarea în valoare de 20 de lei/zi/persoană găzduită pentru hrană și 50 de lei/zi/persoană găzduită pentru cazare. Mecanismul de decontare se stabilește prin hotărâre a Guvernului».

Pentru a beneficia de decontarea acestor sume de bani, cetățenii care au o locuință pe raza județului Brăila și găzduiesc persoane refugiate din zona conflictului armat din Ucraina, trebuie să depună, în primele trei zile lucrătoare ale fiecărei luni, pentru luna precedentă, o cerere la Registratura Primăriei pe raza de competență a căreia se află imobilul unde urmează a fi cazate persoanele refugiate.

Cererea este depusă de proprietarul locuinței sau de o persoană îndreptățită să o folosească.

Potrivit art.2, alin.1 din Hotărârea Guvernului nr. 336/11.03.2022 în cerere trebuie să se precizeze numărul persoanelor găzduite, numele și prenumele acestora, localitățile din care aceștia declară că provin și intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor cu hrana.

Cererile de decontare a cheltuielilor trebuie însoțite de o declarație pe proprie răspundere cu privire la realitatea informațiilor cuprinse în cerere, copia actului de identitate al solicitantului și documente care atestă dreptul de folosință asupra locuinței în care sunt găzduite aceste persoane.

Cererile depuse după termenul prevăzut de actul normativ menționat anterior se soluționează în luna următoare.

În cazul imobilelor aflate pe raza municipiului Brăila cererea tip și declarația pe proprie răspundere în format tipizat pot fi descărcate de pe pagina web a Direcției de Asistență Socială (www.dasbraila.ro). Tot la această instituție se depun și dosarele pentru decont”.

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns