Președintele Chiriac: Spitalul Județean de Urgență Brăila a fost dat drept exemplu de ANMCS privind gestionarea unui spital în timp de pandemie

În anul 2021 pandemia a fost o provocare pentru Spitalul Județean Brăila din mai multe puncte de vedere și a fost un continuu test de flexibilitate. Spre exemplu, pentru gestionarea cât mai bună a situației de criză, structura organizatorică a spitalului a fost modificată de 12 ori, uneori la interval de o săptămână, iar la un moment dat, sectoarele pentru pacienți cu COVID au ajuns să ocupe 40% din paturi, fiind organizate pe specialități în toate corpurile spitalului.

Potrivit unui raport prezentat de președintele CJ Brăila, Iulian Chiriac, a fost necesară asigurarea mijloacelor de măsurare a concentrației de oxigen, prin achiziția și utilizarea de aparate mobile de detecție și de asemenea, s-au achiziționat aparate cu raze ultaviolete pentru dezinfecția documentelor medicale.

O altă provocare a fost asigurarea unui număr suficient de salariați pentru fiecare categorie de personal, pentru continuitatea actului medical.

„Dacă într-o lună obișnuită numărul concediilor medicale era cuprins între 90 și 100, după declanșarea pandemiei numărul salariaților izolați a depășit și 300 lunar. Personalul a fost permanent instruit și rotat, pentru a evita epuizarea și apariția fenomenului de burn-out”, se arată în documentul amintit.

Probleme suplimentare au apărut și pe partea de aprovizionarea cu medicamente și materiale sanitare: „Dacă în anii precedenți au existat sincope în aprovizionarea cu medicamente, în anul 2021 principala problemă de aprovizionare a constat în lipsa echipamentelor de protecție și a dezinfectanților la producător sau furnizor. Terminarea cantităților din acordurile cadru a determinat căutarea unor soluții (licitații simplificate, negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț, prospectare a pieței în vederea găsirii unor produse similare și o nouă achiziție); creșteri de prețuri; onorarea parțială a unor comenzi de către furnizori.

De asemenea, a apărut necesitatea asigurării spațiilor de depozitare a stocurilor achiziționate în trimestrul IV, remediată prin închirierea a 6 containere”, mai spune Chiriac.

O altă problemă a ținut de necesitatea asigurării spațiilor de depozitare a cadavrelor, în condiții de creștere a numărului de decese cauzate de pandemie, ceea ce a determinat achiziția în regim de urgență a unui container frigorific mortuar și s-au găsit soluții de branșare a acestuia la rețeaua electrică a spitalului.

Pe de altă parte, asigurarea spațiilor destinate triajului în vederea internării s-a făcut cu ajutorul ISU, inițial cu corturi și mai apoi cu containere ce au necesitat branșare la rețeaua electrică a spitalului.

Potrivit președintelui Chiriac, „rezolvarea în timp real a situațiilor noi legate de acordarea asistenței medicale prin soluții moderne și sigure a făcut ca Spitalul Județean de Urgență Brăila să fie dat de exemplu în cadrul unei conferințe ANMCS (Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate – n.r.) privind gestionarea unui spital în timp de pandemie”.