PRIMA DE RELOCARE PENTRU SOMERII CARE SE ANGAJEAZA INTR-O LOCALITATE SITUATA LA PESTE 50 KM FATA DE ACEEA DE DOMICILIU

Potrivit Ordonantei de urgenta nr. 6/2017, persoanele inregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, ce se angajeaza, potrivit legii, intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 km fata de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta in localitatea respectiva sau in localitatile invecinate acesteia, beneficiaza de o PRIMA DE RELOCARE, neimpozabila. Prima amintita se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj si este egala cu 75% din suma destinata asigurarii cheltuielilor pentru locuire in noul domiciliu sau noua resedinta – dar nu mai mult de 900 de lei.

Prima de relocare se acorda persoanelor ale caror venituri nete lunare realizate de catre acestea, in situatia in care sunt persoane singure sau, impreuna cu familiile acestora, nu depasesc suma de 5.000 lei/luna.

Cheltuielile pentru locuire sunt reprezentate de cheltuielile necesare pentru plata chiriei si a utilitatilor in noul domiciliu sau noua resedinta.

Beneficiaza de prima de relocare persoanele care se incadreaza in munca, cu norma intreaga, pentru o perioada de cel putin 12 luni. Prima de relocare se acorda lunar, pe o perioada de cel mult 36 de luni, in situatia in care in aceasta perioada sunt respectate conditiile legii.

Persoanele care beneficiaza de prima de relocare au dreptul la mentinerea acesteia si in cazul in care, in perioada de 36 de luni de la angajare, le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la angajatorul la care s-au incadrat in munca si se incadreaza in termen de 30 de zile la un alt angajator, in aceleasi conditii.

Angajatii au obligatia de a restitui integral suma primita ca prima de relocare, in situatia in care revin la vechiul domiciliu sau vechea resedinta, intr-o perioada de 12 luni de la angajare.

In situatia in care angajatorul sau autoritatile administratiei publice locale sau centrale asigura locuinta de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente chiriei din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, prima de relocare nu se acorda.