Primăria Brăila scoate la închiriere Punctul Termic PT 4 Călărași, pentru desfășurarea de activități economice

Consilierii municipali brăileni au aprobat zilele trecute scoaterea la licitație publică deschisă a punctului termic PT 4 Călărași, situat pe strada Mioriței, lângă blocul 16,  în vederea închirierii acestuia pentru desfășurarea de activități economice.

Este vorba despre  un imobil cu o suprafață construită de 280 mp, ce aparține domeniului public al Municipalității. Închirierea se va face pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii contractului, cu acordul CLM.

Locatarul are obligația de a permite accesul angajaților CUP Dunărea și ai Societății de Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Brăila de câte ori este necesar, inclusiv atunci când există o avarie la echipamentele aflate în interiorul centralei, pentru remedieri.

Potrivit documentelor anexate hotărârii, PT 4 Călărași este împărțit în două incinte; în una este grupul hidrofor în funcțiune, iar în vecinătatea construcției sunt canalele termice în care sunt amplasate conducte funcționale. De asemenea, pe amplasamentul respectiv există și rețele electrice.

Prețul de pornire a licitației este de 17 lei/mp/lună. Chiria se achită anticipat de pe o lună pe alta. Neachitarea acesteia timp de 90 de zile consecutive duce la rezilierea unilaterală a contractului.

Garanția de participare la licitație este de 9.520 lei.