PRIME PENTRU ABSOLVENTII CARE-SI GASESC O SLUJBA

Absolventii institutiilor de invatamant si absolventii scolilor speciale in varsta de minimum 16 ani care, in termen de 60 zile de la absolvire, se inregistreaza la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Braila si se incadreaza in munca in aceasta perioada, cu norma intreaga, pentru o perioada mai mare de 12 luni, beneficiaza de o prima de insertie de 1.500 lei.

Prima de insertie se acorda in doua transe, astfel:

a) 50% din cuantumul stabilit (750 lei), la data angajarii;

b) 50% din cuantumul stabilit (750 lei), dupa expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

Prima de insertie se solicita la AJOFM in termen de maximum 60 de zile de la data angajarii.

In ceea ce priveste indemnizatie de somaj, absolventii o pot obtine numai daca in termen de 60 de zile de la absolvire s-au inregistrat la AJOFM. Data absolvirii este data de intai a lunii urmatoare celei inscrise in diploma sau, dupa caz, in certificatul de studii eliberat de catre institutia de invatamant, daca in cuprinsul acestora nu se specifica in mod expres o anumita data de absolvire.

Indemnizatia de somaj pentru absolventi se acorda la cerere, pe o perioada de 6 luni si  este o suma fixa, in cuantum de 250 de lei/luna. Indemnizatia poate fi solicitata in cel mult 12 luni de la data expirarii perioadei de 60 de zile de la data absolvirii sau 12 luni de la data absolvirii, pentru absolventii scolilor speciale pentru persoane cu handicap si se acorda o singura data, pentru fiecare forma de invatamant absolvita.

Absolventii inregistrati in evidenta AJOFM Braila pot beneficia gratuit de servicii de informare si consiliere, medierea muncii, formare profesionala, prime de incadrare/instalare/insertie in cazul in care se incadreaza in munca potrivit prevederilor legale in vigoare. De asemenea, tinerii pot fi cuprinsi in programe de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca si alte masuri active finantate atat din bugetul asigurarilor pentru somaj, cat si din alte surse de finantare.

Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj absolventii care la data solicitarii acesteia au fost admisi sau urmeaza cursurile unei forme de invatamant organizate si/sau acreditate, dupa caz, in conditiile legii. De asemenea, nu beneficiaza de indemnizatie de somaj absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie care la data solicitarii acesteia au promovat concursul national de rezidentiat pe locuri sau pe posturi, in conditiile legii.

Informatii suplimentare se pot obtine de la A.J.O.F.M.Braila cu sediul in municipiul Braila, Bdul. Dorobantilor, nr. 603-605 sau la tel./fax 0239/611386, 0239/613078, 0239/661749, 0239/660574.