Programe de formare profesională gratuite pentru șomeri brăileni

Șomerii înregistrați în evidența AJOFM Brăila se pot înscrie pentru a participa în perioada următoare la programe de formare profesională GRATUITE, în următoarele ocupații:

*Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă – nivel de studii: minimum 12 clase

*Inspector resurse umane – nivel studii:  minimum 12 clase.

Cheltuielile vor fi suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, inclusiv pentru efectuarea analizelor medicale specifice fiecărei meserii. Pentru șomerii care vor efectua naveta pe perioada cursului, se vor deconta abonamentele/biletele de transport.

Șomerii neînregistrați care doresc să se înregistreze în evidența agenției, în vederea obținerii unui loc de muncă și pentru a participa la măsurile active oferite, se pot prezenta la sediul ALOFM Brăila din Sergent Tătaru, nr. 2, corp B, etaj 3 (în curtea Liceului Teoretic “Mihail Sebastian”), cu următoarele documente: a) actul de identitate; b) actele de studii și de calificare; c) carnetul de muncă sau alte acte care atestă existența unor raporturi de muncă ori de serviciu, în cazul persoanelor provenite din muncă; d) declarație pe propria răspundere că persoana nu are restricții medicale care o împiedică să presteze muncă sau că are eventuale restricții medicale care o împiedică să presteze o anumită muncă.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul  AJOFM Brăila, din Bulevardul Dorobanților, nr.603-605, la Centrul de Formare Profesională al agenției, din str. Sergent Tătaru, nr. 2, corp B, etaj 3 (în curtea Liceului Teoretic “Mihail Sebastian”) sau la telefon 0239/613034.