Programe de formare profesională gratuite pentru șomeri

Șomerii aflați înregistrați în evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Brăila se pot înscrie în perioada următoare pentru a participa la programe de formare profesională GRATUITE, în următoarele ocupații/meserii: *Lucrător comercial – nivel studii: minimum 8 clase; *Brutar – nivel studii: minimum 8 clase;

Cheltuielile vor fi suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, inclusiv pentru efectuarea analizelor medicale specifice fiecărei meserii. Pentru șomerii care vor efectua naveta pe perioada cursului se vor deconta abonamentele/biletele de transport.

Șomerii neînregistrați care doresc să se înregistreze în evidența Agenției în vederea obținerii unui loc de muncă și pentru a participa la măsurile active oferite, se vor prezenta la sediul din strada Sergent Tătaru, nr.2, corp B, etaj 3 (în curtea Liceului Teoretic “Mihail Sebastian”), cu următoarele documente: a) actul de identitate; b) actele de studii și de calificare; c) carnetul de muncã sau alte acte care atestă, potrivit legii, existența unor raporturi de muncă ori de serviciu, în cazul persoanelor provenite din muncă; d) declarație pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, că persoana nu are restricții medicale care o împiedică să presteze muncă sau că are eventuale restricții medicale care o împiedică să presteze o anumită muncă.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul  AJOFM Brăila din Bulevardul Dorobanților nr.603-605, la Centrul de Formare Profesională al agenției, din str. Sergent Tătaru, nr.2, corp B, etaj 3 (în curtea Liceului Teoretic “Mihail Sebastian”) sau la telefon 0239/613034.