Programe de formare profesională gratuite pentru șomerii brăileni

Șomerii înregistrați în evidența AJOFM Brăila se pot înscrie în perioada următoare pentru a participa la programe de formare profesională GRATUITE, în următoarele ocupații:

*Expert accesare fonduri structurale și de coeziune – studii superioare

*Ajutor bucătar – minimum învățământ general

*Sudor Oxi-Gaz – minimum învățământ general

*Operator introducere validare și prelucrare date – minimum învățământ general

Cheltuielile vor fi suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, inclusiv pentru efectuarea analizelor medicale specifice fiecărei meserii. Pentru șomerii care vor efectua naveta pe perioada cursului, se vor deconta abonamentele/biletele de transport.

Potrivit legii, „șomer” este persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani și până la îndeplinirea condițiilor de pensionare;

b) starea de sănătate și capacitățile fizice și psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci;

c) nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizeaza, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimularii ocupării forței de muncă în vigoare (526 lei);

d) este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, daca s-ar gasi un loc de muncă.

Șomerii neînregistrați care doresc să se înregistreze în evidența agenției în vederea obținerii unui loc de muncă și pentru a participa la măsurile active oferite, respectiv, informare consiliere, medierea muncii, formare profesionala, ș.a., se vor prezenta la sediul ALOFM Brăila, din Sergent Tătaru, nr.2, corp B, etaj 3 (în curtea Liceului Teoretic “Mihail Sebastian”), cu următoarele documente:

a) actul de identitate;

b) actele de studii și de calificare;

c) carnetul de muncã sau alte acte care atestă, potrivit legii, existența unor raporturi de muncă ori de serviciu, în cazul persoanelor provenite din muncă;

d) declarație pe propria răspundere că persoana nu are restricții medicale care o împiedică să presteze muncă sau că are eventuale restricții medicale care o împiedică să presteze o anumită muncă, conform model AJOFM.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul  AJOFM Brăila, din B-dul Dorobanților, nr.603-605, la Centrul de Formare Profesională al agenției, din str. Sergent Tătaru, nr.2, corp B, etaj 3 (în curtea Liceului Teoretic “Mihail Sebastian”) sau la telefon 0239/613034.