Programe de formare profesională gratuite pentru șomerii brăileni

Șomerii înregistrați în evidența A.J.O.F.M. Brăila se pot înscrie pentru a participa la programe de formare profesională GRATUITE, în perioada următoare, în următoarele ocupații:

*Operator introducere validare prelucrare date – minimum 10 clase;

*Referent resurse umane – minimum învățământ liceal

*Lucrător comercial – minimum 8 clase

*Comunicare în limba română – minimum învățământ primar.

Cheltuielile vor fi suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, inclusiv pentru efectuarea analizelor medicale specifice fiecărei meserii. Pentru șomerii care vor efectua naveta pe perioada cursului se vor deconta abonamentele/biletele de transport.

Șomerii neînregistrați care doresc să se înregistreze în evidența agenției, în vederea obținerii unui loc de muncă și pentru a participa la măsurile active oferite, se vor prezenta la sediul ALOFM Brăila, din Sergent Tătaru, nr.2, corp B, etaj 3 (în curtea Liceului Teoretic “Mihail Sebastian”), cu următoarele documente:

a) actul de identitate;

b) actele de studii și de calificare;

c) carnetul de muncă sau alte acte care atestă, potrivit legii, existența unor raporturi de muncă ori de serviciu, acolo unde este cazul.

d) declarație pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, că persoana nu are restricții medicale care o împiedică să presteze muncă sau că are eventuale restricții medicale care o împiedică să presteze o anumită muncă, conform model J.O.F.M.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul  AJOFM Brăila, din B-dul Dorobanților, nr.603-605, la Centrul de Formare Profesională al agenției, din str. Sergent Tătaru, nr.2, corp B, etaj 3 (în curtea Liceului Teoretic “Mihail Sebastian”) sau la telefon 0239/613034.