Proiecte ale Direcției Silvice Brăila pentru amenajarea de perdele forestiere pe o suprafață totală de circa 60 de ha, pe DN 2B

Direcția Silvică Brăila s-a ocupat în acest an de două  proiecte privind amenajarea de perdele forestiere pe o suprafață totală de circa 60 de ha, pe DN 2B, în zona localităților  Surdila Greci, Surdila Găiseanca și Mircea Vodă și respectiv a localităților Ianca și Traian.

Într-o informare prezentată de conducerea Direcției Silvice Brăila cu privire la activitatea desfășurată în acest an se precizează referitor la perdelele forestiere:

*Primul proiect al perdelelor forestiere de protecție vizează DN 2B, pe raza localităților Surdila Greci, Surdila Găiseanca și Mircea Vodă, suprafața totală a perdelei forestiere de protecție, conform studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic, fiind de 34,25 ha. Doar o suprafață de 3,59 ha este proprietate publică a localităților amintite, 30,66 ha fiind proprietate privată a persoanelor fizice și societăților comerciale.

Pentru acest obiectiv a fost aprobată Hotărarea nr. 703/2020, privind amplasamentul și declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată ce constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național. Hotărârea amintită face însă referire la o suprafață de numai 30,17 ha.

Demersurile efectuate până în prezent au fost următoarele: *au fost făcute notificările către proprietarii de terenuri aflate în coridorul de expropriere; *Cabinetul de Avocatură contractat pentru expropriere a întocmit procesele verbale de expropriere; *a fost emisă DECIZIA DE EXPROPRIERE pentru suprafața coridorului destinat executării lucrarii; *a fost scoasă la licitație asistența tehnică din partea proiectantului și a fost adjudecată; *s-au recalculat lucrările de execuție a acestui obiectiv pentru suprafața de 30,17 ha; *s-a finalizat documentația pentru scoaterea la licitație a lucrărilor, urmând să se inițieze procedura de licitație în vederea achiziției lucrărilor de execuție pentru perdeaua forestieră.

*Al doilea proiect al perdelelor forestiere de protecție a DN 2B este amplasat pe raza localităților Ianca și Traian, toată suprafața perdelei forestiere fiind de 28,065 ha, proprietate privată a persoanelor fizice și a unor societăților comerciale.

Pentru acest obiectiv a fost aprobată Hotărârea nr. 1049/2020 privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrarii de utilitate publică de interes național. Hotărârea face referire la o suprafață de 27,99 ha.

Au fost inițiate demersurile privind exproprierea imobilelor aferente culoarului perdelelor forestiere, însă s-au constatat diferențe semnificative între cadastrul efectuat cu ocazia promovării Hotărîrii amintite și cadastrul sistematic efectuat pentru Ianca și Traianu. La aceasta dată Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Regia Naționala a Pădurilor – Romsilva, se ocupă de remedierea acestor probleme.

Amintim că perdelele forestiere de protecție sunt necesare, printre altele,  pentru protecția căilor de comunicație și de transport împotriva înzăpezirii, pentru diminuarea intensității proceselor de degradare a terenului și ameliorarea progresivă a capacității de producție a acestora sub efectul direct al culturilor forestiere, dar și pentru reținerea și repartizarea uniformă a zăpezii pe suprafața terenurilor, mărind astfel rezerva de apă din sol.