Propuneri pentru îmbunătățirea eficienței energetice în municipiul Brăila: Diminuarea iluminatul de Sărbători, precum și a iluminatului arhitectural sau chiar oprirea acestora, după o anumită oră a nopții

Diminuarea iluminatul arhitectural sau chiar oprirea acestuia, după o anumită oră a nopții, precum și diminuarea iluminatul de Sărbători sau chiar oprirea acestuia, după o anumită oră a nopții – sunt propunerile  făcute în sensul reducerii consumului de energie electrică la nivelul Brăilei, așa cum sunt ele formulate în cadrul Programului de îmbunătățire a eficienței energetice din municipiu.

Programul, care a fost aprobat recent de Consiliul Local Municipal (CLM) Brăila, cuprinde propuneri pentru luarea unor măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice în mai multe domenii, după cum urmează:

La nivel de investiții pe termen scurt ( 2021-2023) în sistemul de iluminat public:

*Pregătirea unei note de fundamentare (luând în calcul impactul social) cu propunerea ca iluminatul arhitectural să fie diminuat (redus ca intensitate) sau chiar oprit după o anumită oră a nopții (exemplu – ora 2:00), pentru reducerea impactului iluminatului artificial asupra bolții cerești, respectiv pentru reducerea consumului de energie electrică;

*pregătirea notei de fundamentare (luând în calcul impactul social) cu propunerea ca iluminatul festiv din luna decembrie-ianuarie să fie diminuat (redus în intensitate) sau chiar oprit după o anumită oră a nopții (exemplu – ora 2:00), pentru reducerea consumului de energie electrică.

La nivelul investițiilor în transportul public din Brăila se va acorda suport în atragerea de finanțare pentru modernizarea parcului auto prin PMUD (Planul de Mobilitate Urbană Durabilă – n.r.).

La nivelul producerii locale de energie din surse regenerabile se va acorda suport pentru accesarea de finanțare nerambursabilă pentru intorducerea de surse de energie regenerabilă în clădirile publice. Se va promova și acorda suport comunității urbane pentru accesarea de finanțare pentru surse regenerabile destinate sectorului rezidențial sau public.

La nivelul gestionării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor urbane se va acorda suport în identificarea și punerea în practică a unor soluții de valorificare energetică a deșeurilor urbane, atât prin consiliere tehnică la nivelul aparatului decizional al Primăriei, cât și la nivelul serviciului de proiecte comunitare”.