Punct final la proiectul „Eficientizare energetică Corp C3 – Grădința cu program prelungit nr. 60 și Internat Liceul cu Program Sportiv”

Un nou proiect cu fonduri europene a fost finalizat în aceste zile de Primăria Brăila: „Eficientizare energetică Corp C3- Grădința cu program prelungit nr. 60 și Internat Liceul cu Program Sportiv”. Este vorba despre un proiect încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est Brăila,  finanțarea fiind asigurată prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon.

Prin realizarea acestor intervenții s-a obținut o eficiență energetică crescută a clădirii în care își desfășoară activitatea Grădinița nr. 60 și Internatul LPS – Corp C3, care va determina scăderea consumului anual de energie primară, scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră, dar și realizarea unui imobil ce va oferi condiții optime pentru desfășurarea procesului educațional.

Valoarea totală a proiectului este de 532.000 euro, din care 408.000 euro au fost acoperite din  fonduri europene, iar 124.000 euro au reprezentat contribuția Primăriei Brăila

Constructor a fost S.C. LARAPEU CONSTRUCT S.R.L. – Brăila

Lucrarile de eficientizare energetică au constat în:

– Placarea cu polistiren expandat ignifug de 10 cm grosime a fațadelor, subsolului, termoizolarea terasei

– Schimbarea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie din PVC cu geam termopan alcătuit din 3 foi de geam și grile de aerisire;

– Montare centrale termice – utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde de consum (principala măsură de eficientizare energetică pe partea de încălzire o constituie montarea unei pompe de căldură aer-apă suplimentată cu 2 centrale termice murale în condensație cu o eficiență ridicată și consum redus de combustibil. Sursa principală de energie pentru prepararea apei calde menajere în clădire o reprezintă cele 4 panouri solare prevazute cu un sistem de pompare – automatizare);

– Dotarea cu 7 aparate aer condiționat;

– Înlocuire corpuri de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață – LED;

– Refăcere instalatii electrice și realizare instalațiile de curenți slabi

– Dotarea cu instalații PSI – 6 hidranți interiori și 2 hidranți exteriori

– Detecție și semnalizare incendiu

– Refacere hidroizolații și sisteme de scurgere pentru prevenția infiltrațiilor de apă

Lucrări conexe: *Zugrăveli interioare cu var lavabil pe pereții interiori și tavane; *Scară exterioară de evacuare, din beton armat; *Rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități; *Recompartimentări interioare.

Perioada de derulare a lucrărilor a fost de 12 luni.

În acest imobil își desfășoară activitatea: 50 de copii preșcolari – în grădiniță; 80 de copii școlari – în cele trei clase de la parter; 56 de elevi cazați în cele 14 camere ale internatului;  6 cadre didactice.

Potrivit primarului Marian Dragomir, suplimentar, Municipalitatea a mai alocat circa 33.000 euro pentru: *Dotări mobilier pentru 15 camere de cazare ale internatului; *Masină de spalat rufe profesională și uscător – spălatorie; *Mașină de spalat vase, plită cu 6 arzatoare, cuptor și friteuza – bucătarie; *Reparații uși; *Înlocuire pardoseală parchet; *24 de bancuțe și scaunele pentru grădiniță – grupa mare.

Pentru viitor, Municipalitatea își propune: *asfaltarea curții Liceului cu Program Sportiv (LPS); *realizarea de piste de atletism pentru elevii liceului; *modernizarea sălii de sport, proiectul urmând să fie depus pe P.N.R.R.