PUNCTE SLABE IN ACTIVITATEA DIN GRADINITE: REZISTENTA LA SCHIMBARE A UNOR CADRE DIDACTICE SI FAPTUL CA NU SE STIMULEAZA CREATIVITATEA SI INITIATIVA COPIILOR

Rezistenta la schimbare a unor cadre didactice si un demers educativ care vizeaza mai putin stimularea creativitatii, formarea atitudinii pozitive fata de invatare, incurajarea initiativei copilului, invatarea prin experiment si explorare – sunt cateva dintre punctele slabe ce au fost identificate de conducerea Inspectoratului ScolarJudetean (ISJ) Braila, in cadrul unei analize SWOT, realizate in ceea ce priveste activitatea din gradinite.

Intr-un raport prezentat de conducerea ISJ in cadrul Colegiului Prefectural, in domeniul amintit, la capitolul “Puncte slabe” sunt enumerate, printre altele:

*Incapacitatea de fidelizare a cadrelor didactice pe un post poate duce la un nivel scazut al calitatii demersului educational desfasurat;

*De multe ori, competentele dobandite in cadrul cursurilor/ programelor de formare/ dezvoltare profesionala nu sunt aplicate in activitatea didactica;

*Rezistenta la schimbare a unor cadre didactice, preocuparea scazuta pentru individualizarea/ diferentierea invatarii in raport cu profilul de varsta si individual al copilului;

*Unele notiuni – componente cheie ale curriculumului national pentru invatamantul prescolar sunt putin sau superficial cunoscute;

*Curriculum la decizia scolii, care se realizeaza intr-un mod deficitar, avandu-se in vedere cu preponderenta intentia gradinitei si mai putin dorinta copiilor;

*Activitatile optionale din gradinite se deruleaza, de multe ori, in mod empiric, fara o planificare elaborata anterior sau dupa planificari <<imprumutate>>, fara o raportare a continuturilor la nivelul de varsta si de dezvoltare a copiilor;

*Evaluarea continua este abordata mai mult din perspectiva aprecierilor asupra activitatii desfasurate de copii si nu vizeaza in mod concret masurarea atingerii obiectivelor operationale stabilite;

*Metodele activ-participative sunt utilizate, in unele cazuri, defectuos;

*Demersul educativ initiat vizeaza cu preponderenta achizitiile cognitive si mai putin stimularea creativitatii, formarea atitudinii pozitive fata de propriul demers de invatare, incurajarea initiativei copilului si a luarii deciziei, invatarea prin experiment si explorare;

*Existenta unui singur consilier scolar la nivelul invatamantului prescolar conduce la un demers greoi de orientare si consiliere a parintilor si copiilor care manifesta cerinte educative speciale”.