Punctele slabe ale județului Brăila identificate în urma analizei de diagnostic făcute de specialiștii din CJ

Accesul aerian redus între județul Brăila și restul țării, valorificarea insuficientă a poziționării pe cursul navigabil fluvial și maritim al Dunării și disparitățile mari de dezvoltare între municipiul Brăila și celelalte localități din județ – sunt principalele disfuncționalități/ probleme identificate în urma analizei de diagnostic a județului nostru făcute de specialiștii din CJ, în scopul elaborării Strategiei de dezvoltare a județului Brăila în perioada 2021-2027 (foto 1).

Aceștia au identificat următoarele disfuncționalități în domeniul social și economic:

Disfuncționalitățile în domeniul agriculturii ocupă un loc aparte:

Autoritățile au nominalizat și problemele în domeniul turismului:

La capitolul „siguranță și ordine publică” autoritățile vorbesc, printre altele,  despre „lipsa sentimentului de încredere și liniște al cetățenilor” și despre „gradul redus de sancțiuni pentru nerespectarea regulilor civice”:

Autoritățile județene au amintit și disfuncționalitățile din zona serviciilor de utilități publice: