Raportul primarului Dragomir: Proiectele europene derulate de Municipalitatea brăileană în anul 2022

În cursul anului 2022 Primăria Brăila a depus 10 aplicații pentru obținerea de finanțări nerambursabile pentru proiecte realizate de Direcția de Strategii, Programe și Proiecte de dezvoltare economice, Relații internaționale.

Potrivit unui raport prezentat de primarul Marian Dragomir cu privire la starea economică, socială și de mediu a municipiului Brăila, precum și activitatea desfășurată în anul 2022, aplicațiile amintite au vizat următoarele proiecte:

1.Achiziția de vehicule nepoluante (tramvaie) destinate transportului public Brăila – Chiscani – prin acest proiect se vor achiziționa 6 noi tramvaie și 45 stații de încărcare pentru autoturisme electrice.

2.Renovarea energetică a Complexului rezidențial Sf. Maria Brăila. Proiectul prevede realizarea de lucrări pentru eficientizarea energetică a clădirii în care funcționează căminul de persoane vârstnice, lucrări de securitate la incendiu, facilități pentru accesul persoanelor cu dizabilități locomotorii și amplasarea de surse de energie regenerabilă.

3.Actualizarea Planului de mobilitate urbană durabila a Municipiului Brăila. Prin acest proiect se va actualiza Planul de mobilitate al Municipiului Brăila și se va realiza transpunerea în fomat GIS a acestuia.

4.Renovare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 11, Brăila. Proiectul prevede realizarea de lucrări pentru eficientizarea energetică a clădirii unității de învățământ, lucrări de securitate la incendiu, facilități pentru accesul persoanelor cu dizabilități locomotorii și amplasarea de surse de energie regenerabilă.

5.Renovare energetică Școala Generală nr. 4 Alexandru Ioan Cuza, Brăila. Proiectul prevede realizarea de lucrări pentru eficientizarea energetică a clădirii unității de învățământ, lucrări de securitate la incendiu, facilități pentru accesul persoanelor cu dizabilități locomotorii și amplasarea de surse de energie regenerabilă.

6.Renovare energetică Școala Gimnazială nr. 11 Ion Luca Caragiale, Brăila. Proiectul prevede realizarea de lucrări pentru eficientizarea energetică a clădirii unității de învățământ, lucrări de securitate la incendiu, facilități pentru accesul persoanelor cu dizabilități locomotorii și amplasarea de surse de energie regenerabilă.

7.Renovare energetică a Căminului pentru persoane vârstnice Lacu Sarat – Brăila. Proiectul prevede realizarea de lucrări pentru eficientizarea energetică a clădirii în care funcționează căminul de persoane vârstnice, lucrări de securitate la incendiu, facilități pentru accesul persoanelor cu dizabilități locomotorii și amplasarea de surse de energie regenerabilă.

8.Renovare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 8, Brăila. Proiectul prevede realizarea de lucrări pentru eficientizarea energetică a clădirii unității de învățământ, lucrări de securitate la incendiu, facilități pentru accesul persoanelor cu dizabilități locomotorii și amplasarea de surse de energie regenerabilă.

9.Renovare integrată Școala Gimnazială nr. 6 Constantin Sandu Aldea Brăila. Proiectul prevede realizarea de lucrări de consolidare, eficientizarea energetică a clădirii unității de învățământ, lucrări de securitate la incendiu, facilități pentru accesul persoanelor cu dizabilități locomotorii și amplasarea de surse de energie regenerabilă.

10.Renovare integrată imobil strada Pensionatului nr. 2 Brăila. Proiectul prevede lucrări de consolidare, eficientizarea energetică a clădirii, lucrări de securitate la incendiu, facilități pentru accesul persoanelor cu dizabilități locomotorii inclusiv lift și amplasarea de surse de energie regenerabilă. Această clădire va deveni un exemplu de Bauhaus2 în municipiul Brăila, fiind destinată activităților comunității printre care amintim următoarele cluburi: robotică, podcast, design vestimentar și bijuterii, dans, teatru și dezvoltare personală, șah, foto și o sală de spectacole.

Mai multe informații cu privire la aceste proiecte aveți mai jos:

În ceea ce privește implementarea de proiecte din fonduri nerambursabile, în anul 2022 au fost în implementate 22 de proiecte, după cum urmează: