Realizările președintelui CJ Brăila în anul 2020, în domeniul drumurilor județene: modernizarea infrastructurii de transport județean pe traseul Gulianca – Ianca – Viziru și realizarea unor lucrări de întreținere a drumurilor

Modernizarea infrastructurii de transport județean pe traseul Gulianca – Ianca – Viziru și realizarea unor lucrări de întreținere a drumurilor județene pe timp de vară  și de iarnă – sunt realizările trecute în raportul președintelui CJ Brăila, Iulian Chiriac, privind activitatea sa în anul 2020.

Chiriac a prezentat acest raport în cadrul celei mai recente ședințe a CJ Brăila, iar în ceea ce privește drumurile județene (un domeniu în care s-au primit de-a lungul anilor nenumărate reclamații/ critici din partea cetățenilor), în document sunt menționate:

*modernizare/ reabilitare drumuri județene – „Modernizarea infrastructurii de transport județean pe traseul Gulianca – Ianca – Viziru, asigurând conectivitatea cu coridorul TEN-T Brăila-Buzău” – contract finanțat pe POR 2014-202, aflat în etapa de execuție a lucrărilor

*lucrări de întreținere pe timp de vară a drumurilor județene din administrarea CJ – A fost semnat și este în derulare contractul de achiziție publică având ca obiect lucrările de întreținere pe timp de vară, acord cadru 2019-2020, executându-se următoarele lucrări: achiziționat și montat parapet metalic – 150 ml; așternere covoare asfaltice (lot 1 – 6,1 km, lot 2 – 6 km); tratamente bituminoase – 25 km; parapet metalic lot 1 – 66 ml și lot 2 – 96 ml.

*Lucrări de întreținere pe timp de iarnă.

Precizăm că în ceea ce privește proiectul privind modernizarea infrastructurii de transport județean pe traseul Gulianca – Ianca – Viziru, în valoare totală de circa 94 milioane de lei, lucrările ar fi trebuit să fie gata pe 31 martie 2021, dar din cauza unor erori de proiectare,  în prezent  se lucrează la revizuirea proiectului (cu șoseaua decopertată…), iar termenul de execuție a fost prelungit: 31 decembrie 2022.

Un alt subiect care a suscitat critici îl reprezintă  cel legat de întârzierea desemnării operatorului unic de salubritate și de trecere la Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) în județul Brăila. În raportul președintelui CJ se arată:

*În anul 2020 s-a început procedura de achiziție publică pentru delegarea gestiunii serviciului de operare și administrare a Stației de transfer Însurăței, Depozitului ecologic și Stației de sortare Ianca. Valoarea estimată a achiziției – 42.744.800 lei fără TVA.

* În paralel s-a început evaluarea ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziție publică privind delegarea gestiunii serviciului de operare și administrare a Stației de Sortare și a Stației de Tratare Mecano – Biologică Vădeni. Valoarea estimată a achiziției – 41.968.935 lei fără TVA

*În anul 2020 a fost lansată procedura de achiziție publică „Contractul de delegare a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipal în județul Brăila și a activității de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice în municipiul Brăila. Valoarea estimată a achiziției – 468.194.608 lei fără TVA

*Au fost verificate și aprobate aplicațiile de plată (pentru contractele de servicii) și certificate intermediare de plată (pentru contractele de lucrări)

*S-a continuat procedura de obținere a Autorizației Integrate de Mediu pentru obiectivele de la Ianca și Însurăței, demers finalizat cu obținerea Autorizației de mediu pentru Stației de transfer Însurăței și emiterea draftului de Autorizației Integrată de Mediu pentru Depozitului ecologic și Stației de sortare Ianca în decembrie 2020.