RITZINGER: SPITALUL JUDETEAN INDEPLINESTE TOATE CERINTELE LEGALE PRIVIND ELEMENTELE DE ACCESIBILIZARE PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

Spitalul Judetean Braila indeplineste toate cerintele impuse de lege in privinta accesului persoanelor cu handicap “la mediul informational si comunicational”; la Spitalul de Pneumoftiziologie s-a dispus in 2015 luarea unor masuri pentru a rezolva problemele existente si se spera ca in 2018 masurile amintite sa se si puna in practica, iar la Spitalul Orasenesc Faurei s-au inceput in 2016 demersurile in aceasta directie si se spera ca in 2018 sa se si finalizeze.

Aceasta este, pe scurt, situatia din spitalele brailene in ceea ce priveste incadrarea in cerintele legale privind accesul persoanelor cu handicap, asa cum este ea prezentata intr-un raport semnat de Adrian  Ritzinger, directorul Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Braila:

*Spitalul Judetean de Urgenta si sectia acestuia Spitalul de Obstetrica-Ginecologie prezentau la momentul ultimei verificari (in document nu se precizeaza cand a fost facuta aceasta “ultima verificare” – n.r.) toate elementele de accesibilizare (rampa de acces, locuri de parcare adaptate, rezervate si semnalizate pentru persoane cu handicap,  lift accesibilizat, toalete accesibile, panouri de informare).

*Spitalul de Pneumoftiziologie – a fost verificat din punctul de vedere al accesibilizarii cladirii in anul 2015. Pentru neconformitatile identificate atunci, prin procesul verbal de control au fost dispuse masuri cu termen de indeplinire 2016. In 2017 unitatea sanitara a solicitat prelungirea termenului de indeplinire a masurilor dispuse, motivat de faptul ca negocierile de cumparare derulate de CJ Braila cu proprietarul imobilului retrocedat nu au fost finalizate printr-un contract de vanzare-cumparare. Prelungirea solicitata a fost acordata, masura a fost redispusa cu termenul in 2018.

* Spitalul Orasenesc Faurei – a avut ca masura infiintarea grupului sanitar accesibilizat si montarea ascensorului pentru accesul persoanelor cu handicap la etajul spitalului. In anii 2016 si 2017, in unitatea spitaliceasca se desfasurau lucrari de amenajare. In proiectul de reabilitare au fost cuprinse toate elementele de acesibilizare. Pentru ascensor s-a modificat instalatia electrica in asa fel, incat sa fie inclus si consumul acestuia.  S-au obtinut de la Primaria Faurei fondurile necesare pentru proiectarea, achizitionarea si montarea liftulului exterior cladirii. Deoarece lucrarile de amenajare erau in curs, iar lucrarile au fost intarziate din motive neimputabile unitatii sanitare, s-a prelungit termenul de indeplinire a masurilor pana in 2018.