S-AU DUBLAT STIMULENTELE ACORDATE ANGAJATORILOR CARE ORGANIZEAZA PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALA PRIN UCENICIE LA LOCUL DE MUNCA

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Braila informeaza persoanele interesate ca potrivit Ordonantei de Urgenta nr. 60/2018, din luna iulie s-a dublat cuantumul acordat angajatorilor care organizeaza programe de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca, conform Legii nr. 279/2005. Astfel, acesti angajatori pot primi lunar, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, pe perioada derularii contractului de ucenicie, o suma de 2.250 lei pentru fiecare ucenic, in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie.

Nu beneficiaza de prevederile mentionate angajatorii care anterior incheierii contractelor de ucenicie, au avut cu persoana in cauza incheiate alte contracte de ucenicie, pentru aceeasi calificare.

Angajatorii care au incheiat conventii sau contracte cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca inainte de 09 iulie 2018, beneficiaza de aceste masuri de stimulare in cuantum de 1.125 lei, in forma anterioara intrarii in vigoare a modificarilor aduse de Ordonantei de urgenta nr.60/2018.

Reamintim ca ucenicia la locul de munca se adreseaza:

a) persoanelor cu varsta de peste 16 ani care doresc sa se concentreze pe invatare pornind de la situatiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupatii, direct la locul de munca;

b) angajatorilor care doresc sa organizeze activitati de ucenicie la locul de munca potrivit domeniilor lor de activitate, pentru posturile declarate vacante.

Poate incheia contract de ucenicie persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) face demersuri pentru a-si gasi un loc de munca, prin mijloace proprii sau prin inregistrare la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat in conditiile legii;

b) a implinit varsta de 16 ani;

c) nu are calificare pentru ocupatia in care se organizeaza ucenicia la locul de munca;

d) indeplineste conditiile de acces la formare profesionala prin ucenicie la locul de munca, pe niveluri de calificare, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Poate incheia contracte de ucenicie la locul de munca si:

a) persoana fizica autorizata, daca face dovada ca presteaza de cel putin un an activitatea pentru care a fost autorizata;

b) intreprinderea familiala, prin reprezentantul acesteia, daca face dovada ca presteaza de cel putin un an activitatea pentru care s-a constituit ca intreprindere familiala.

Durata contractului de ucenicie la locul de munca nu poate fi mai mare de 3 ani si mai mica de 12 luni.

Evaluarea si certificarea formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca se realizeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind formarea profesionala a adultilor.

Informatii suplimentare se pot obtine la Centrul de Formare Profesionala al AJOFM Braila, Str. Sergent Tataru, nr. 2, corp B, etaj 3 (in curtea Liceului Teoretic Mihail Sebastian), sau la tel/fax 0239/611080.