Salariile de bază ale angajaților Serviciului de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila, valabile în anul 2023

Consiliul Local Municipal Brăila a aprobat într-o ședință recentă nivelul salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul Serviciului de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila, pe anul 2023.

Astfel, în ceea ce privește conducerea serviciului amintit, salariul de bază al directorului este de 9.402 lei, iar cel al unui șef de birou este de 7.530 lei.

În ceea ce privește funcțiile de execuție, salariile cele mai mari sunt cele ale inspectorilor de specialitate (între 4.000 și 5000 lei),  iar cele mai mici sunt puțin peste 3000 lei, în cazul debutanților.