Sancțiuni în valoare de 41.000 lei aplicate de ITM Brăila în primele 8 luni ale acestui an pentru nerespectarea măsurilor privind prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirus

În perioada 1 ianuarie – 31 august 2021 Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Brăila a efectuat un număr de 1261 de controale pe tema respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă și al relațiilor de muncă. În urma acestor verificări au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de 1.744.100 lei, din care 41.000 lei pentru nerespectarea măsurilor ce se impun cu privire la combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Potrivit unei informări prezentate de inspectorul șef al ITM Brăila, Liviu Arhire, cu privire la acțiunile de control ce au vizat prevenirea expunerii lucrătorilor la riscul de infectare cu noul coronavirus,  au fost avute în vedere în principal următoarele măsuri: *informarea și instruirea lucrătorilor cu privire la prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu noul coronavirus; * asigurarea echipamentelor medicale de protecție; *acordarea în mod gratuit de materiale igienico-sanitare; *limitarea reuniunilor de lucru la minimum posibil; *reducerea la minimum a delegațiilor/ deplasărilor pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă; *asigurarea controlului medical periodic al lucrătorilor.