Secretarul de stat Dobrescu: „Din 26 mai IMM-urile din sectorul agroalimentar pot accesa un sprijin nerambursabil, prin microgranturi și granturi pentru capital de lucru”

Florin Dobrescu (PNL), secretar de stat în cadrul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, îi informează pe brăilenii interesați că întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) care activează în domeniile industriei alimentare, agriculturii, pisciculturii și acvaculturii vor avea acces începând de joi, 26 mai, la 300 de milioane de euro sprijin nerambursabil, prin acordare de microgranturi și granturi pentru capital de lucru.

„Microgranturile și granturile pentru capital de lucru, care au drept scop sprijinirea sectorului agroalimentar, vor fi acordate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, finanțarea fiind asigurată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Programul Operațional Competitivitate.

Finanțările sunt acordate în contextul în care sectorul agroalimentar a fost semnificativ afectat de criza economică generată de pandemia de COVID–19, acest ajutor reprezentând o gură de oxigen acordată IMM-urilor care activează în domeniile industriei alimentare, agriculturii, pisciculturii și acvaculturii.

Măsura face parte din pachetul «Sprijin pentru România», adoptat de Guvernul României în vederea atenuării efectelor negative ale crizei economice atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru populație. Guvernul și-a asumat prin programul «Sprijin pentru România» garantarea securității alimentare a românilor, iar IMM-rile care activează în sectorul agroalimentar aveau mare nevoie de acest ajutor oferit sub formă de granturi pentru capital de lucru. Pentru acordarea de microgranturi este alocată suma de 50 milioane euro, iar pentru granturi pentru capital de lucru este prevăzut un buget de 250 milioane euro.

Măsura privind microgranturile va fi gestionată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Microgranturile vor avea o valoare de 5.000 euro, iar de ele vor putea beneficia IMM-urile (inclusiv microîntreprinderile) fără angajați la 31.12.2019, Persoane Fizice Autorizate (PFA), Întreprinderi Individuale (ÎI) și Întreprinderi Familiale (ÎF), înființate până la 01.02.2020. Condiția este ca solicitanții să fi avut la 31.12.2019 o cifră de afaceri care depășește valoarea de 5000 euro. Cererile de finanțare în cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate în ordinea depunerii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate stabilite în Ghidul Solicitantului, în limita fondurilor alocate.

Granturile pentru capital de lucru vor fi acordate de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, administrator al schemei de ajutor de stat, în parteneriat cu Agențiile pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE). Valoarea granturilor pentru capital de lucru va fi de: 5.000 euro pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 33.350 euro; 15% din cifra de afaceri, fără a depăși valoarea de 120.000 euro, pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 13.501 euro; maxim 120.000 euro pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro. Beneficiarii vor asigura cofinanțarea proiectului în procent de 15% din valoarea grantului solicitat, făcând dovada deținerii fondurilor la semnarea contractului de finanțare. Granturile pot fi contractate de IMM-uri, societăți agricole, cooperative agricole, grupuri de producători, organizații de producători, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și își desfășoară activitatea în agricultură, piscicultură și acvacultură, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia.

Cheltuielile eligibile vizează stocurile cu materii prime, materiale, mărfuri sau alte categorii de stocuri necesare activității, achitarea de datorii curente sau restanțe față de furnizori, cheltuieli cu chiria pe baza de contract încheiat sau redevență, cheltuieli cu achiziția de servicii necesare activității curente, cheltuieli cu achiziția de obiecte de inventar, echipamente, utilaje, instalații sau tehnologii, respectiv plata datoriilor către bugetul de stat”, se arată într-un comunicat dat publicității de secretarul de stat.

Informații detaliate despre procedura de implementare a măsurii și condițiile de eligibilitate se regăsesc pe pagina MAT, aici http://turism.gov.ro/web/2022/05/13/proiect-de-procedura/ .