Secretarul de stat Dobrescu: Organizațiile de Management al Destinației au primit undă verde pentru a fi înființate

Florin Dobrescu, secretar de stat în Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (PNL), fost prefect de Brăila, anunță că Organizațiile de Management al Destinației (OMD), entități de interes major pentru industria turismului, au primit undă verde pentru a fi înființate, prin publicarea în Monitorul Oficial a „Procedurii de avizare”, reglementarea care „dă startul operaționalizării reformei în turismul românesc”.

Dobrescu informează într-un comunicat dat publicității că „procedura de avizare a OMD a fost reglementată de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului și publicată în Monitorul Oficial pe 19 august 2022. OMD-urile se vor putea constitui, în condițiile legii, ca asociații cu personalitate juridică de drept privat, în baza avizului emis de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului.

Misiunea OMD-urilor este aceea de a spori notorietatea brandului turistic, de a crește numărul turiștilor și durata sejurului acestora. Aceste construcții asociative vor genera cele mai bune planuri de marketing, având în vedere că membrii noilor entități sunt atât reprezentanți ai administrației publice locale și naționale, cât și reprezentanți ai mediului privat”.

OMD-urile vor avea rolul de a derula activități care fac referire la coordonarea procesului de realizare și implementare a brandului destinației, precum și a strategiei de dezvoltare și marketing turistic. De asemenea, se vor implica în realizarea de cercetări și studii de piață, integrarea și coroborarea datelor statistice, formarea resurselor umane din turism, atragerea de fonduri naționale și europene, precum și încheierea de parteneriate cu alte destinații apropiate geografic sau tipuri de produse turistice, în vederea creșterii competitivității regionale.

OMD-ul local se va înființa „pe baza asocierii unității/lor administrativ-teritoriale din componența destinației cu plătitori de taxe speciale pentru promovare turistică și/sau alte entități care plătesc cotizație”. Printre criteriile minime impuse menționăm: destinația să fie atestată ca stațiune turistică de interes local/național sau să existe minimum 100 de locuri de cazare în structuri de primire turistice clasificate și un buget minim de 30.000 euro echivalentul în lei.

OMD-ul județean se va înființa „pe baza asocierii unității administrativ-teritoriale județene din componența destinației cu plătitori ai cotizației de membru conform statutului, inclusiv OMD-urile locale de pe raza județului”. Printre criteriile minime impuse menționăm: să existe minimum 1.000 de locuri de cazare în structuri de primire turistice clasificate în cadrul destinației și un buget minim de 100.000 euro echivalentul în lei.

OMD-ul regional se va înființa „prin asocierea formată din unul sau mai multe OMD-uri județene cu unități administrativ teritoriale județene, care nu fac parte dintr-un OMD județean și/sau alte entități care nu fac parte dintr-un alt OMD local sau județean din regiune și care plătesc cotizație conform statutului”. Regiunile sunt: Banat-Crișana, Bucovina, Dobrogea, Maramureș, Muntenia, Moldova, Oltenia și Transilvania.

Printre criteriile minime impuse menționăm: să existe minimum 10.000 de locuri de cazare în structuri de primire turistice clasificate în cadrul destinației și un buget minim de 250.000 euro echivalentul în lei.

OMD-ul național se va înființa „din membri ai autorității administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului, ai OMD-urilor regionale, dar și ai altor entități publice și alte organizații private relevante în domeniul turismului, înființate și înregistrate în conformitate cu dispozițiile legale, cu reprezentativitate la nivel național și care nu fac parte dintr-un alt OMD, indiferent de nivel, fiind un organism cu rol în realizarea și implementarea strategiei de dezvoltare și marketing turistic a destinației România”.

Atingerea indicatorilor de performanță, stabiliți prin strategiile de dezvoltare și marketing turistic, va fi monitorizată de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, instituție care va putea retrage avizul unui OMD, în cazul în care acesta nu mai îndeplinește condițiile care au stat la baza avizării.