SENATORUL ION ROTARU: AM SUSȚINUT TOȚI PRIMARII, INDIFERENT DE CULOARE POLITICĂ, LA SOLICITAREA ACESTORA, PENTRU REZOLVAREA PROBLEMELOR PRIVITOARE LA PNDL

„Pe tot parcursul celor 4 ani de mandat am făcut tot posibilul să fiu la curent cu problemele cetățenilor și să găsesc răspunsuri pentru diversele probleme de care am luat cunoștință în cadrul audiențelor, precum și în întâlnirile zilnice pe care le-am avut cu brăilenii în municipiu și în județ, oameni cărora le-am fost și le voi fi mereu aproape, în perspectiva unui nou mandat de senator” – este ceea ce spune președintele PSD Brăila, senatorul Ion Rotaru.

Senatorul PSD a prezentat în cadrul unui comunicat de presă câteva detalii legate de activitatea sa din cei 4 ani ai actualului mandat: „După preluarea mandatului în decembrie 2016 am fost ales membru în Comisia de validare. De la începutul mandatului și până în prezent am condus în calitate de președinte Comisia pentru Muncă, Familie și Protecție Socială. De asemenea, în perioada 2016 – 2018 am fost președinte al Subcomisiei pentru Populație și Dezvoltare, parte componentă a Forului Parlamentar European pentru Populație și Dezvoltare.

Din data de 30 iunie 2020 am făcut parte, în calitate de membru, din Comisia parlamentară de anchetă pentru investigarea eventualelor nereguli și fraude semnalate în spațiul public cu ocazia deplasării muncitorilor sezonieri români la cules de sparanghel.

Din punct de vedere statistic, activitatea mea din perioada 2016 – 2020 însumează 287 de luări de cuvânt în plen, 2 declarații politice, 12 întrebări și interpelări, 110 de inițiative legislative din care 46 au fost promulgate și sunt legi în vigoare. 43 au fost trimise și se află în dezbatere la Camera Deputaților ca for decizional, iar 5 se află în dezbatere la comisiile permanente ale Senatului. Alături de alți colegi din PSD am inițiat 6 moțiuni, 3 simple și 3 moțiuni de cenzură în care am semnalat neregulile și abuzurile actualului Guvern.

Mi-am îndreptat atenția spre sprijinirea producărilor agricoli, prin îmbunătățirea unor legi care le reglementează activitatea; de exemplu, modificarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol a devenit Legea 70/19 martie 2018. Nemulțumirile erau legate de faptul că producătorii agricoli nu aveau posibilitatea să vândă produsele în mai multe piețe, pentru că aveau un singur carnet de producător și doar rudele de gradul I aveau acces la acest carnet. Am propus ca și rudele de gradul al doilea care gospodăresc și locuiesc împreună să poată avea acces la carnetul de producător.

O altă propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr.566/2004, devenită Legea 21/8 ianuarie 2019,  a urmărit perfecționarea și fluidizarea procedurilor practice pentru funcționarea cooperativelor agricole. De asemenea, propunerea legislativă privind aprobarea Programului de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii, devenită Legea 28/10 ianuarie 2019, a instituit un program multianual de susținere a activității pentru producătorii din sectorul piscicol, care până atunci nu au beneficiat niciodată de ajutor de la stat. Valoarea totală a ajutorului de stat este echivalentul în lei a sumei de 40 milioane de euro și se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Propunerea legislativă pentru aprobarea Programului pentru angajarea tinerilor în agricultură, acvacultură și industria alimentară, devenită Legea 336/21 decembrie 2018, vizează acordarea unui sprijin financiar angajatorilor fermieri din agricultură, acvacultură și industria alimentară în vederea angajării tinerilor beneficiari ai Programului pe o perioadă nedetermintaă sau determinată dar nu mai puțin de 12 luni, cu normă întreagă. Sprijinul financiar se acordă angajatorului pe o perioadă de 12 luni în condițiile angajării a minimum 2 tineri beneficiari ai Programului pe locuri de muncă existente sau nou create. Legea are ca scop stoparea emigrării forței de muncă și diminuarea deficitului forței de muncă cu care se confruntă sectorul agricol.

Legea 175/2020 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole  vizează stimularea producției agricole autohtone și clarifică o serie întreagă de probleme privind înstrăinarea prin vânzare și utilizarea terenurilor agricole situate în extravilan. De asemenea Legea 195/2018 prin care s-a instituit o schemă de ajutor de stat având ca obiectiv implementarea Programului de susținere a crescătorilor de porci și Legea 227/2018, care vizează un program de susținere a fermelor avicole, ambele reprezintă un sprijin important pentru fermierii români. În sprijinul agricultorilor vine și Legea 35/2018 care promovează proiectele de investiții cuprinse în Programul Național de Dezvoltare a Infrastructurii de Irigații.

În domeniul sănătății, în contextul pandemiei COVID-19, am inițiat alături de mai mulți colegi o propunere legislativă privind recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19, care a devenit Legea nr. 56 din 15 mai 2020 și care prevede acordarea unui spor de 30% din salariul de bază pe perioada stării de urgență și pe o perioadă de 3 luni de la data încetării stării de urgență. De asemenea, am participat la elaborarea unei propuneri legislative pentru plafonarea prețului medicamentelor și a alimentelor de strictă necesitate. În forma adoptată de Senat a propunerii legislative se instituie plafonarea prețurilor la medicamentele incluse în protocolul de tratament al infecției cu Covid 19, dispozitivele medicale de protecție, materialele sanitare, unele suplimente alimentare și la alimentele care fac parte din coșul minim de consum lunar.

Tot în domeniul sănătății o problemă asupra căreia mi-am aplecat atenția a fost prevenția și depistarea precoce a diabetului. Prin propunerea legislativă se prevede elaborarea și aprobarea unei politici de prevenție a diabetului la nivel național, dar și asigurarea cadrului legal autorităților locale, pentru a interveni în ceea ce privește educarea populației și promovarea unui stil de viață sănătos. Potrivit statisticilor prevalența diabetului în România este de 11,6% ceea ce înseamnă că una din 10 persoane suferă de diabet.

În sectorul financiar, supraîndatorarea debitorilor prin dobânzi excesive determină costuri și pierderi sociale ridicate – șomaj, boală asociată stării psihice negative, faliment personal, pierderea locuinței și a surselor de finanțare ale familiei debitorului, riscul de revoltă socială, motiv pentru care am căutat soluții care să vină în sprijinul cetățenilor față de politicile abuzive ale băncilor. Am inițiat propuneri legislative privind protecția consumatorilor împotriva dobânzilor excesive, lege trimisă la promulgare, protecția consumatorilor față de executările silite abuzive sau intempestive, lege trimisă la Cameră pentru dezbatere și propunere legislativă privind protecția consumatorilor contra riscului valutar în contractele de credit, de asemenea, trimisă la Cameră pentru dezbatere.

În ceea ce privește educația, am avut câteva inițiative ce au vizat îmbunătățirea legii și completarea lacunelor. Astfel, propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr 1/2011 a devenit Legea 260/24 decembrie 2019, ce instituie o serie de măsuri ce vizează personalul didactic. Propunerea legislativă Legea manualului școlar – trimisă la Cameră pentru dezbatere – prevede ca manualul școlar să devină bun de interes public pentru a se evita problemele apărute în anii trecuți cu întîrzierea licitațiilor și faptul că orice modificare în conținutul manualelor nu se poate face decât cu acordul editorului, manualul nefiind proprietatea Ministerului Educației Naționale. Propunere legislativă pentru modificarea art.66 din Legea educației naționale nr.1/2011 a devenit Legea 221/18 noiembrie 2019. Modificările constau în prevederi privind interzicerea comportamentelor de tip bullying, posibilitatea cadrelor didactice de a urma cursuri pe tema problemelor legate de violența psihică de tip bullying, modificarea numărului de ore in programa școlară. Propunerea legislativă pentru modificarea art.11 din Legea educației naționale nr.1/2011 a devenit Legea 289/29 noiembrie 2019, care se referă la organizarea unui examen de Bacalaureat pentru românii de pretutindeni. Propunere legislativă pentru modificarea art.84 alin.(1) și (4) din Legea educației naționale nr.1/2011, devenită Legea 71/19 martie 2018, stabilește dreptul elevilor din învățământul preuniversitar de a beneficia de tarif redus cu minimum 50% pentru transportul local în comun și de tarife reduse cu minimum 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole etc.

Alte propuneri legislative care au devenit legi:

*Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 și a altor acte normative a devenit Legea nr. 105/17 mai 2019;

*Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a devenit Legea 135/ 12 iulie 2019, ce prevede introducerea unei noi categorii de persoane care poate ieși anticipat la pensie fără a fi penalizată și se introduce un nou articol, care oferă posibilitatea tuturor persoanelor care au fost concediate ca urmare a aplicării Planurilor de închidere să beneficieze de modificările aduse. Mai exact, în cazul persoanelor a căror activitate a încetat ca urmare a obligațiilor pe care statul roman și le-a asumat în urma negocierilor cu UE și pentru care se aplică reducerea vârstei standard de pensionare;

*Propunere legislativă pentru modificarea art.391 din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății care instituie posibilitatea pensionării medicilor la cerere la vârsta de 67 de ani, ca o soluție la deficitul de cadre medicale cu care se confruntă sistemul de sănătate din România;

*Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale și a Legii administrației publice locale nr.215/2001 a devenit Legea 305/11 decembrie 2018;

*Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ și a altor acte normative a devenit Legea nr. 212/25 iulie 2018.

Alături de mai mulți colegi din PSD am contribuit la elaborarea a 3 moțiuni simple pe tema modului dezastruos de guvernare a miniștrilor Marcel Vela, Violeta Alexandru și Adrian Oros.  În cadrul dezbaterilor celor 3 moțiuni am scos în evidență neregulile, creșterea înspăimântătoare a șomajului prin pierderea locurilor de muncă a peste 500.000 de oameni și șomaj tehnic pentru alți 600.000 de salariați, scăderea consumului, a veniturilor, creșterea prețurilor, reducerea activității pentru multe firme românești, lipsa programelor de sprijin economic. De asemenea, am participat la elaborarea celor 2 moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Orban.

În declarațiile politice prezentate am abordat probleme precum marcarea centenarului Marii Uniri sau păstrarea valorilor morale tradiționale. În întrebările și interpelările adresate miniștrilor Guvernului am adus în discuție probleme care mi-au fost aduse la cunoștință de către cetățeni în cadrul audiențelor, precum punerea în posesie, acordarea titlurilor de proprietate și despăgubire foștilor proprietari care așteptau rezolvarea dosarelor lor de către ANRP sau plata salariilor restante pentru foști angajați ai Societății Naționale Îmbunătățiri Funciare sucursala Brăila, dar și subiecte de interes local și național ca de exemplu crearea perdelelor forestiere în județul Brăila, combaterea defrișărilor ilegale și a fenomenului secetei ce afectează câmpia Bărăganului, înnoirea parcului auto de ambulanțe din Brăila, situația copiilor din sistemul de protecție, importul masiv de produse agroalimentare cu care se confruntă țara noastră.

O contribuție importantă am avut-o în scrierea și armonizarea punctelor de vedere cu sindicatele, patronatele, societatea civilă și alți actori implicați în procedura de consultare atunci când au fost elaborate două legi extrem de importante: Legea cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și Legea 127/2019 – noua lege a sistemului public de pensii, prima realizând un echilibru al salarizării funcțiilor publice, iar cea de-a doua, Legea pensiei, îndreptând o serie întreagă de inechități prin noul mod de calcul, generându-se creșteri importante ale valorii punctului de pensie, evident cu condiția de a fi aplicată de guvernanții PNL.

Am susținut și sprijinit toți primarii, indiferent de culoare politică, la solicitarea acestora pentru rezolvarea problemelor privitoare la Programul Național de Dezvoltare (PNDL 1 și PNDL2). De asemenea, m-am implicat cu argumentele necesare pentru a susține alocarea către autoritățile locale din județ de fonduri la rectificările bugetare. M-am implicat pentru realizarea celor două sensuri giratorii de pe DN 21, situate în zona stațiunii Lacu Sărat și a intersecției cu drumul către comuna Chiscani.

Am dezbătut în cadrul Comisiei pentru Muncă, Familie și Protecție Socială pe care o conduc sute de acte normative, am formulat obiecții și îmbunătățiri prin amendamente, a celei mai mari părți a proiectelor de lege și a propunerilor legislative la care am avut de prezentat rapoarte sau avize”.

Amintim că Ion Rotaru candidează pentru un nou mandat de senator din partea organizației PSD Brăila.