Senatorul Rotaru, despre creșterea voluntară a salariului minim cu 200 de lei

Președintele PSD Brăila, senatorul Ion Rotaru, anunță că a fost adoptată încă o măsură în programul ”Sprijin pentru România”: creșterea voluntară a salariului minim cu 200 de lei.

Rotaru precizează într-un comunicat dat publicității că „Ministerul Finanțelor a elaborat actul normativ pentru implementarea măsurii creșterii voluntare cu 200 de lei a salariului minim, parte a programului «Sprijin pentru România». Pentru a veni în întâmpinarea problemelor cauzate de creșterea prețurilor, PSD a elaborat o măsură ce vizează o majorare voluntară scutită de taxe cu 200 de lei a salariului minim brut.

Se propune neimpozitarea și neincluderea în baza de calcul a contribuțiilor sociale obligatorii a sumei de 200 lei pe lună, reprezentând venituri din salarii și asimilate salariilor pentru creșterea voluntară a salariului de bază minim brut pe țară, garantat în plată, prevăzut în contractul individual de muncă.

Măsura ar urma să se aplice de la 1 iunie 2022. De această măsură vor beneficia și persoanele nou angajate în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2022 pentru care nivelul salariului de bază lunar brut este de 2.750 lei.

Creșterea voluntară a salariului minim cu 200 de lei se adaugă măsurilor deja implementate din programul «Sprijin pentru România»: ajutorul de stat acordat transportatorilor și distribuitorilor, dublarea sumei alocate pentru hrană pentru pacienții din spitale și pentru copiii instituționalizați, creșterea salariului minim brut la 3.000 pentru angajații din Agricultură după modelul salarizării din Construcții, ajustarea cu rata inflației a prețurilor la materialele de construcții din contractele de achiziții publice, acordarea ajutorului de stat pentru investiții majore în economie, majorarea de la 28 lei/lună la 150 lei/lună a sumelor pentru nevoi personale pentru copiii și tinerii din sistemul de protecție specială, majorarea cu 58,5% a sumelor acordate anual copiilor și tinerilor pentru îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite, creșterea cu 50% a alocației lunare de plasament, de la 630 lei la 950 lei, iar în cazul copiilor cu dizabilități de la 945 lei la 1.350 lei”.