SITUAȚIA UNITĂȚILOR SPITALICEȘTI DIN JUDEȚUL BRĂILA PRIVIND AVIZELE/AUTORIZAȚIILE DE SECURITATE LA INCENDIU

ISU Brăila a anunțat astăzi, printr-un comunicat de presă, care este situația unităților spitalicești din județ privind avizele/autorizațiile de securitate la incendiu.

Astfel, potrivit informațiilor furnizate de ISU Brăila, situația este următoarea:

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRĂILA

– Pavilionul A – Secția ATI – nu este autorizată din punct de vedere al securității la incendiu, a fost emis aviz de securitate cla incendiu în 2011, lucrările s-au finalizat în 2103, nu a fost făcută solicitarea de obținere a autorizației de securitate la incendiu. La celelalte secții din Pavilionul A nu au fost efectuate modificări structurale care să impună obținerea avizului/autorizării de securitate la incendiu.

– Spital de Urgență „Sf. Spiridon” – Pavilionul B – nu este autorizat din punct de vedere al securității la incendiu, aceasta suferind de la punerea în funcțiune până în prezent modificări structurale;

– Secția Boli Infecțioase – Pavilionul C – are autorizație de securitate la incendiu;

– Secția Obstetrică – Ginecologie – Pavilionul D – are autorizație de securitate la incendiu parțială;

– Secția Cardiologie – Pediatrie – Pavilionul E – nu este autorizată din punct de vedere al securității la incendiu, a fost emis aviz de securitate la incendiu în 2012. Funcționează fără autorizație de securitate la incendiu ca Secție suport COVID.

– Unitatea de Primiri Urgențe – este emis un aviz de securitate la incendiu, lucrările fiind în curs de derulare, urmând ca la finalizarea lor să fie solicitată autorizația de securitate la incendiu.

SPITALULUI DE PSIHIATRIE “SF. PANTELIMON” BRĂILA

–  nu este necesară obținerea autorizației de securitate la incendiu, deoarece nu au fost efectuate modificări structurale care să impună obținerea avizului/autorizării de securitate la incendiu.

–  Ambulatoriul intergrat – are autorizație de securitate la incendiu

SPITATUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRĂILA

– Nu au fost executate lucrări de investiții care să presupună modificări structurale care impun obținerea avizului/autorizației de securitate la incendiu.

SPITALUL ORĂȘENESC FĂUREI

– Nu este autorizat din punct de vedere al securității la incendiu, acesta suferind de la punerea în funcțiune până în prezent modificări structurale.

VENEȚIA MEDICAL (privat)

Spitalul de recuperare si boli cronice – are autorizație de securitate la incendiu

În conformitate cu Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 (republicată) privind apărarea împotriva incendiilor, termenii și expresiile specifice apărării împotriva incendiilor, în domeniul avizării/autorizării, au următorul înțeles:

Art. 1 (2)

  1. a) autorizație de securitate la incendiu – actul administrativ emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situații de urgență județean sau al municipiului București, prin care se certifică, în urma verificărilor în teren și a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinței esențiale – securitate la incendiu – la construcții, instalații tehnologice și alte amenajări; autorizația de securitate la incendiu conferă persoanelor fizice sau juridice, deținătoare ale construcțiilor, instalațiilor și ale altor amenajări, dreptul de a le edifica, de a le pune în funcțiune și de a le exploata din punctul de vedere al îndeplinirii cerinței esențiale – securitate la incendiu;
  2. b) aviz de securitate la incendiu – actul emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situații de urgență județean sau al municipiului București, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, adoptate în documentațiile tehnice de proiectare, pentru îndeplinirea cerinței esențiale – securitate la incendiu – a construcțiilor, instalațiilor și altor amenajări”.