Stimulente pentru patronii care angajeaza tineri

tineri3

*stimularea acestora se face prin subventionarea locurilor de munca, din bugetul asigurarilor pentru somaj

 

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Braila aminteste intreprinzatorilor privati ca pot beneficia de stimulente financiare, in cazul in care incadreaza in munca tineri. Aceste avantaje sunt de mai multe tipuri, dupa cum urmeaza:

1. Pentru incadrarea in munca a absolventilorangajatorii care incadreaza cu contract de munca pe durata nedeterminata absolventi ai unor institutii de invatamant, primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare absolvent: *o suma egala cu valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arta si meserii; *o suma egala cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii se invatamant secundar superior sau invatamant postliceal; *o suma egala cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii se invatamant superior.

Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi din randul persoanelor cu handicap, ai formelor de invatamant mentionate primesc, lunar, sumele  aferente pe o perioada de 18 luni. Patronii in cauza sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale acestora cel putin 18 luni de la data incheierii. In plus, acestia pot beneficia, dupa indeplinirea obligatiilor privind mentinerea raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 18 luni, de un ajutor financiar, din bugetul asigurarilor pentru somaj. Ajutorul financiar se acorda, la cerere, pe o perioada de cel mult 2 ani si este egal cu suma aferenta contributiilor sociale datorate de angajatori pentru aceste persoane si virate, conform legii.

2. Pentru incadrarea in munca a tinerilor supusi riscului marginalizarii sociale angajatorii (numiti „de insertie”) beneficiaza lunar, conform prevederilor legale, pentru fiecare persoana din aceasta categorie, de o suma egala cu salariul de baza stabilit la data angajarii tinerilor, dar nu mai mult de doua ori valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data incadrarii in munca, pana la expirarea duratei contractului de solidaritate. Daca la data expirarii perioadei pentru care a fost incheiat contractul de solidaritate angajatorul de insertie mentine raportul de munca cu tanarul respectiv, atunci beneficiaza lunar, conform prevederilor legale, pentru aceasta persoana, de o suma in cuantum de 50% din indemnizatia de somaj cuvenita conform legii, pe care tanarul ar fi primit-o daca raporturile de munca ar fi incetat la acea data, din motive neimputabile persoanei. Aceasta suma se acorda angajatorului pe perioada mentinerii raporturilor de munca, dar nu mai mult de 2 ani.

Conform prevederilor legii , „tanar cu risc de marginalizare sociala” este persoana – somer cu varsta cuprinsa intre 16-26 de ani, care se incadreaza in una dintre urmatoarele categorii: se afla in sistemul de protectie a copilului sau provine din acest sistem; are dizabilitati; nu are familie sau a carui familie nu ii poate asigura intretinerea; are copii in intretinere; a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate; este victima a traficului de persoane.

3.Pentru stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor in perioada vacantelor se acorda, conform prevederilor Legii nr.72/2007, un stimulent financiar lunar, egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca în vigoare, pentru fiecare elev si student angajat. Diferenta dintre stimulentul financiar lunar acordat si salariul realizat se suporta de catre angajator din fonduri proprii. Stimulentul financiar se acorda pe o perioada maxima de 60 de zile lucratoare intr-un an calendaristic.