Funcționare în regim de avarie a Compartimentului supraveghere și control vamal din cadrul BVF Brăila, din cauza lipsei de personal