TRIBUNALUL BRĂILA SUSPENDĂ PROGRAMUL CU PUBLICUL ÎN CADRUL SERVICIILOR ARHIVĂ, REGISTRATURĂ ŞI BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE, PÂNĂ PE 31 MARTIE

Adunarea Generală a Judecătorilor Tribunalului Brăila a decis luarea unor măsuri pentru prevenirea îmbolnăviriilor cu coronavirus. Astfel, potrivit unui comunicat de presă, „în contextul răspândirii rapide a infecţiilor cu noul coronavirus la nivelul Uniunii Europene, inclusiv în România, este necesară luarea unor măsuri vizând activitatea instanţelor de judecată, asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă pentru personalul Tribunalului Brăila.

În cadrul Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Brăila din data de 10.03.2020, a fost dispus un nou plan de măsuri, care va fi urmat până în data de 31 martie:

*Suspendarea programului cu publicul în cadrul serviciilor Arhivă, Registratură şi Biroul de Informare şi Relaţii Publice.

*Avocaţii, consilierii juridici şi experţii judiciari pot studia dosarele instanţei zilnic, în intervalul orar 09.00-10.00.

*Recomandăm justiţiabililor, în măsura în care prezenţa acestora nu este obligatorie, să nu se prezinte la instanţă.

*Documentele care trebuie depuse la dosare, să fie fi transmise la nr. de fax: 0239.612.608, la adresa de e-mail: registratura.tr-braila@just.ro sau prin poştă.

*În vederea asigurării sănătăţii dumneavoastră şi a personalului instanţei, vă recomandăm să apelaţi la serviciile unui avocat, să solicitaţi judecata în lipsă, iar dosarele să fie studiate electronic, acolo unde este posibil.

*În continuare, angajaţii responsabili cu procesul de curăţenie, vor spăla şi igieniza cu substanţe specifice, pe bază de clor şi alcool, grupurile sanitare şi holurile de trei ori pe zi. De asemenea, sălile de şedinţă vor fi igienizate după fiecare şedinţă de judecată.

*La punctele de acces în instanţă, în spaţiile de lucru cu publicul şi în incinta băilor, sunt plasate recipiente cu dezinfectant de mâini”.