V. BOTEA: PROFESORII TREBUIE SĂ TRANSMITĂ SĂPTĂMÂNAL CONDUCERII ȘCOLII UN DOCUMENT ÎN CARE SA INFORMEZE CUM ȘI-AU DESFĂȘURAT ACTIVITATEA ONLINE, CU DOVEZI. LA FINELE LUNII, DIRECTORII ȘCOLILOR PREZINTĂ ISJ ACESTE DOCUMENTE

După încheierea vacanței de Paște, elevii continuă cursurile în formula online, însă de această dată, activitățile școlare online nu mai sunt doar recomandate, ci sunt obligatorii. Ca atare, conducerile unităților de învățământ și respectiv, conducerea Inspectoratului Școlar Județean Brăila vor monitoriza modul în care profesor desfășoară activități educative cu elevii, la fiecare materie în parte.

Șeful ISJ Brăila, Viorel Botea, ne-a declarat: „Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a elaborat Planul de intervenție educațională pentru situația suspendării cursurilor  din învățământul preuniversitar, iar Inspectoratele școlare județene vor realiza planurile de intervenție specifice fiecărui județ.

Principiile care stau la baza acestor planuri educaționale sunt: legalitatea, păstrarea condițiilor optime pentru sănătatea elevilor, colaborarea și comunicarea permanentă cu toți partenerii educaționali în vederea desfășurării activității on-line, realizarea efectivă a procesului de învățare online și obținerea feed-back-ului din partea beneficiarilor sistemului educațional. Atât la nivelul MEC, cât și al inspectoratelor școlare județene – inclusiv al ISJ Brăila -, se vor lua măsurile necesare pentru proiectarea, realizarea și evaluarea activităților online.

La nivelul unităților școlare, directorii instituțiilor, în colaborare cu ISJ, vor urmări și monitoriza activitatea online desfășurată de cadrele didactice. Fiecare cadru didactic va realiza un portofoliu de resurse educaționale utilizate pentru activitatea de învățare online. Toate aceste documente vor fi prezentate online directorilor unităților școlare.

Mai concret, săptămânal, profesorii trebuie să transmită conducerii școlii un document în care să precizeze modul în care și-au desfășurat activitatea online, cu dovezi ale faptului că au realizat această activitate. La sfârșitul lunii, directorii școlilor prezintă Inspectoratului Școlar câte un material din care rezultă care este situația în privința realizării cursurilor online de către profesorii din unitatea de învățământ respectivă.

Țin să precizez că am solicitat să se acorde o atenție deosebită pregătirii elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a”.