VIOREL BOTEA, CANDIDAT LA CAMERA DEPUTAȚILOR: NU VIN ÎN FAȚA BRĂILENILOR DOAR CU PROMISIUNI; PREFER SĂ VORBESC DESPRE LUCRURI CONCRETE, PE CARE DEJA LE-AM FĂCUT SAU CARE SUNT ÎN CURS DE FINALIZARE

Președintele PMP Brăila, Viorel Botea, candidat la Camera Deputaților,  declară că „așa cum a demonstrat și în campania pentru alegerile locale, nu este genul de candidat care să vină în fața alegătorilor doar cu promisiuni, ci preferă să vorbească despre lucruri concrete, pe care deja le-a făcut sau care sunt în curs de finalizare”, fiindcă acestea reprezintă o garanție că nu este om al vorbelor, ci unul al faptelor.

Botea a prezentat în acest sens o serie de lucruri pe care le-a făcut în calitatea sa de inspector școlar general al Brăilei, în ultima perioadă:

„*De la începutul anului școlar 2020-2021, Inspectoratul Școlar Județean Brăila, cu sprijinul deosebit al Ministerului Educației și Cercetării, a demarat o serie acțiuni necesare desfășurării în condiții de siguranță a activităților didactice în cadrul unităților de învățământ preuniversitar din județul Brăila, urmare a situației epidemiologice determinate de răspândirea SARS-CoV-2, după cum urmează:

– licitație în curs de finalizare, pentru suma de 2.340.000 lei, în vederea achiziționării a unui număr de 2.420 dispozitive electronice (tablete) cu conexiune la internet ce se vor achiziționa prin Programul Național «Educația în siguranță», conform prevederilor H.G. nr. 756/10.09.2020, pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și secundar, forma de învățământ de zi și cu frecvență (clasa pregătitoare, clasele I-XII, școala profesională), înmatriculați la început de an școlar în unități de învățământ preuniversitar de stat; elevii care provin din medii defavorizate. În cel mult o lună toți elevii din județul Brăila care au solicitat tablete le vor avea și vor putea desfășura activități online în condiții optime.

– achiziționarea  și dotarea unităților de învățământ preuniversitar din județul Brăila cu 1.800 flacoane cu pompă dozare de dezinfectanți mâini antibacterian și antivirucid la 1000 ml, prin Programul Național «Educația în siguranță», conform prevederilor H.G. nr. 756/10.09.2020, pentru toți elevii din învățământul preuniversitar de stat din județul Brăila.

*Cu sprijinul deosebit al Ministerului Educației și Cercetării, după o perioadă îndelungată, Nava Borcea, prima navă cu propulsie proprie construită de inginerii navali români, «nava tezaur» a Brăilei, a fost reparată la Cernavodă Shipyard, unde  s-au efectuat lucrări în suma de 152.000 lei.

*Contractarea proiectului POCU/633/6/14/130509 cu titlul «STEP – Stagiile de practică, un pas spre viitoarea meserie», proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 6- Educație și competențe, Obiectiv specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar nonuniversitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Durata proiectului este de 24 de luni, cu un buget de 2.375.842,53 lei. Obiectivul general al proiectului vizează creșterea ratei de participare a elevilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar la programe de învățare la locul de muncă, prin optimizarea stagiilor de practică, a serviciilor de consiliere și orientare profesională și prin utilizarea metodei inovative de tip «firme de exercițiu», în vederea îmbunătățirii perspectivelor de inserție pe piața muncii ale acestora, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

*Selectarea spre finanțare a proiectul POCU/665/6/23/133608cu titlul «STAR – Școală atractivă pentru toți», proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 6- Educație și competențe, Obiectiv specific 6.4 și Obiectiv specific 6.6.

Durata proiectului este de 36 de luni, cu un buget de 9.522.408,64 lei. Obiectivul general al proiectului vizează creșterea ratei de reintegrare în sistemul de educație și formare, a copiilor și tinerilor care au părăsit timpuriu școala și a adulților care nu și-au finalizat educația obligatorie din județele Brăila și Vaslui, prin dezvoltarea și furnizarea unor programe de tip «A doua șansă» pentru învățământul primar și/sau secundar inferior, către un număr de 602 copii/tineri/adulți din cele două județe.

*Cerere de finanțare depusă, aflată în evaluare, pentru proiectul POCU/784/6/24/139602 cu titlul «Didact Acces», proiect în parteneriat cu Asociația „Societatea Națională Spiru Haret Pentru Educatie, Știință și Cultură” – BENEFICIAR, Inspectoratul Școlar Județean Brăila – PARTENER 1, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 6 – Educație și competențe, Operațiune compozită OS 6.2, OS 6.3/24/ Operațiune compozită OS 6.2, OS 6.3.

Durata proiectului este de 36 de luni, cu un buget de 4.759.914,90 lei.

*Aprobarea a doua proiecte ERASMUS:

1.«Diversité des approches, diversité des outils pour combattre le décrochage scolaire» – SAC Ados – este coordonat de ISJ Brăila și are ca parteneri instituții școlare din TURCIA, BELGIA, ITALIA și PORTUGALIA.

Se derulează în perioada 1 septembrie 2020-31 august 2022.  Obiectivul general al proiectului este combaterea fenomenului de părăsire timpurie a școlii.

2.«Smart teens, one ready mission – SMART», un proiect în care ISJ Brăila este partener, alături de unități școlare din TURCIA (coordonator), GERMANIA, SUEDIA, PORTUGALIA, ISLANDA. Se va derula în perioada 1 septembrie 2020 – 31 august 2022.

Obiectivul proiectului este formarea unei atitudini motivante și responsabile față de menținerea și îmbunătățirea calității mediului înconjurător și a unor deprinderi de conservare a naturii”.