„Bordei Verde – Vatră milenară de civilizație din Câmpia Bărăganului”