„Rusia – cultură și civilizație” – spectacol de muzică și poezie