1.000 de lei – primă de activare acordată șomerilor neindemnizați, la încadrarea în muncă

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Brăila amintește celor interesați că potrivit legislației în vigoare, șomerii neindemnizați primesc la încadrarea în muncă o primă de activare în valoare de 1000 de lei.

„Șomerii înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă de cel puțin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizație de șomaj, în situația în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, beneficiază de o primă de activare în valoare de 1.000 lei, neimpozabilă.

Prima de activare se acordă în două tranșe, astfel:

a) o tranșă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajării;

b) o tranșă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 3 luni de la angajare”, se precizează într-un comunicat dat publicității.

Persoanele care doresc să se înregistreze în evidența agenției în vederea obținerii unui loc de muncă și pentru a participa la măsurile active oferite, se vor prezenta la sediul ALOFM Brăila, din municipiul Brăila, Str. Sergent Tătaru, nr.2, Corp B, etaj 3 (în incinta Liceului Tehnologic Mihail Sebastian), la Punctul de Lucru Făurei (str. Republicii nr. 36) sau Punctul de Lucru Însurăței, (Sos. Brăilei nr. 18), în funcție de localitatea unde își au domiciliul, cu următoarele documente:

a) actul de identitate;

b) actele de studii și de calificare;

c) carnetul de muncã sau alte acte care atestă, potrivit legii, existența unor raporturi de muncă ori de serviciu, în cazul persoanelor provenite din muncă;

d) declarație pe propria răspundere că persoana nu are restricții medicale care o împiedică să presteze muncă sau că are eventuale restricții medicale care o împiedică să presteze o anumită muncă (model AJOFM).

În cazul neîncadrării în muncă, cererea în vederea medierii trebuie reînnoită la 6 luni.