Acțiune de protest pe termen nedeterminat, declanșată azi de personalul auxiliar de specialitate și conex din Tribunalul și Judecătoria Brăila

Acțiune de protest pe o perioadă nedeterminată a personalului auxiliar de specialitate și conex din Tribunalul Brăila și Judecătoria Brăila. Protestul a fost declanșat astăzi nu doar la Brăila, ci în instanțe și parchete din toată țara și se va derula în următorul mod:

a) grefierii vor participa la ședințele de judecată sau, după caz, la activitățile de urmărire penală pentru soluționarea cauzelor cu arestați în materie penală și în alte materii, pentru cauzele privind obligațiile de întreținere de orice fel, asigurarea dovezilor, soluționarea cererilor de ordonanță președințială, precum și în alte cauze considerate urgente, potrivit legii sau apreciate ca atare de către instanță sau prin hotărârile adunărilor generale ale judecătorilor și procurorilor instanțelor și a parchetelor în care își desfășoară activitatea;

b) grefierii desemnați să efectueze lucrările prevăzute de art. 51 din HCSM nr. 3243/22.12.2022 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanțelor, în faza de procedură prealabilă și de cameră preliminiară, vor întocmi acte numai în cauzele considerate urgente, potrivit legii sau apreciate ca atare de către instanță sau prin hotărârile adunărilor generale ale judecătorilor din instanțele în care își desfășoară activitatea;

c) compartimentele auxiliare ale instanțelor și parchetelor își vor reduce la jumătate programul de lucru cu publicul;

d) personalul auxiliar de specialitate și conex din instanțe și parchete nu va mai efectua niciun fel de act de procedură în afara programului de lucru legal, în zilele de repaus săptămânal sau zilele de sărbătoare legală;

e) personalul auxiliar de specialitate și conex din instanțe și parchete nu va mai răspunde la telefonul personal după terminarea programului de lucru legal și nu va mai asigura niciun fel de permanență în afara programului de lucru legal, în zilele de repaus săptămânal sau zilele de sărbătoare legală;

f) în ziua votării bugetului de stat pentru anul 2024 se va întrerupe activitatea în instanțe și parchete timp de 4 ore, în intervalul orar 10.00 -14.00, timp în care se va asigura participarea grefierilor numai la ședințele de judecată și la activitățile de urmărire penală considerate urgente, potrivit legii sau apreciate ca atare de către instanță sau prin hotărârile adunărilor generale ale judecătorilor și procurorilor din cadrul instanțelor și parchetelor în care își desfășoară activitatea.

Acțiunea de protest este motivată în principal de nemulțumirile salariale, având în vedere că „salariile personalului din cadrul Autorității judecătorești au fost greșit calculate la momentul elaborării actualei legi a salarizării nr. 153/2017, ceea ce a generat mii de procese pe rolul instanțelor de judecată și nicio creștere salarială timp de 6 ani de zile”.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Sindicatul Național al Grefei Judiciare DICASTERIAL, protestatarii solicită guvernanților:

„1. asigurarea, în regim de urgență, a fondurilor pentru:

a) achitarea integrală a salariilor aferente lunii noiembrie 2023, recunoscute și recalculate prin hotărâri judecătorești definitive și acordate prin actele administrative de salarizare emise în anul 2023;

b) plata tranșelor din hotărâri judecătorești definitive și acte administrative de salarizare scadente în anul 2023;

2. prevederea și asigurarea în bugetul pentru anul 2024 a fondurilor necesare pentru:

a) achitarea integrală a salariilor și a altor drepturi de natură salarială,

b) achitarea diferențelor de drepturi salariale, restante, aferente lunilor aprilie-octombrie 2023, inclusiv,

c) achitarea diferențelor de drepturi salariale, restante, aferente perioadei 1 ianuarie 2018-31 martie 2023, inclusiv, astfel cum au fost recunoscute și recalculate prin hotărâri judecătorești definitive și acordate prin actele administrative de salarizare emise în anul 2023.

d) funcționarea în condiții normale a instanțelor judecătorești și a parchetelor”.