Candidatul PSD Ion Rotaru: Am creionat câteva din prioritățile legislative pe care le voi promova și susține în noul mandat, cu speranța că grupul PSD din Parlament va avea o pondere consistentă în noul legislativ

Președintele PSD Brăila, senatorul Ion Rotaru, care candidează pentru un nou mandat, declară că pornind de la experiența anterioară, dar și urmare a nenumăratelor discuții cu primarii, oamenii de afaceri, cu cetățenii și analizând sesizările și problemele ridicate de aceștia la audiențe, a creionat o serie de priorități legislative pe care le va promova sau susține alături de colegii din grupul parlamentar al PSD, în mandatul următor.

Lista priorităților legislative ale mandatului 2020- 2024, așa cum a fost prezentată de senatorul Rotaru, este următoarea:

„*Modificarea Legii 98/2016 privind achizițiile publice. Prevederile actuale generează încă o serie de blocaje în realizarea investițiilor și achizițiilor publice, în atragerea fondurilor europene. Există încă prevederi care stabilesc proceduri greoaie și impun obținerea multor avize și acorduri; sunt prevăzute termene exagerat de mari pentru  diverse autorizații și aprobări; se creează posibilitatea accederii la licitații a unor entități abonate la contestații, ceea ce duce la blocarea licitațiilor, generându-se abuzuri de drept, cu consecințe dramatice pentru autoritățile  contractante.

*Apreciez că se impune elaborarea unei legi a Lobby-ului  care să permită susținerea și promovarea intereselor legitime ale comunităților și ale autorităților locale pentru realizarea de investiții în infrastructură și în toate tipurile de obiective edilitar-gospodărești.

*E nevoie de crearea unui mecanism legislativ prin care parlamentarii să se poată implica în rezolvarea  problemelor sezizate de cetățenii înscriși în audiențe fără ca aceste intervenții să fie interpretate ca trafic de influență.

*Elaborarea unei noi Legi a Sănătății, care să fie în acord cu noua realitate, precum și amendarea Legii 266/2008 – Legea farmaciei, care să încurajeze relansarea industriei farmaceutice românești.

*Noua Lege a Sănătății trebuie să contribuie la rezolvarea crizei de medici și a personalului medical, acoperirea cu medici fiind astăzi în Uniunea Europeană de 4,6% la mia de locuitori, față de 1,9% la mia de locuitori, cât este în România. Astfel, este necesară alocarea de locuri suplimentare la examenul de rezidențiat, în condițiile în care doar circa 60% din rezidenți pot ocupa un  post, în timp ce 40% dintre medici rămân în zona gri, finanțarea cu un procent de minim 6% din PIB a sănătății, pornind de la realitatea că media alocării de fonduri în UE este de 7,6% din PIB, creșterea proporției medicilor din zona ambulatoriului, deoarece astăzi aceștia reprezintă cam 35% din totalul medicilor, crearea de centre comunitare medicale, asigurarea de locuințe de serviciu, răspunsul la provocările pandemiei COVID și multe alte aspecte ce trebuie  reglementate.

*Redefinirea și creșterea rolului  și a competențelor Autorității privind Protecția Consumatorilor. Se impune, reorganizarea acestui organism, investirea cu autoritate sporită și noi atribuții de control, înființarea de noi laboratoare specializate și dotarea acestora cu instrumente de control privind calitatea alimentelor, băuturilor și a produselor de larg consum, verificarea conținutului de E-uri sau altor produse considerate nocive pentru sănătatea populației și stabilirea de sancțiuni severe pentru încălcarea parametrilor admiși care pun în pericol sănătatea și viața oamenilor.

*În domeniul agriculturii – susținerea fermierilor, subvenții la nivel european, crearea unui Fond mutual agricol, garantarea  creditelor agricole cu garanții de stat, crearea unei divizii speciale dedicată agricultorilor în cadrul CEC, banca cu capital de stat.

*Lansarea unui program  pe modelul «RABLA»  de la autoturisme pentru procurarea de tractoare, utilaje și mașini agricole, stimularea financiară a comasării terenurilor agricole, susținerea înființării perdelelor forestiere, alocarea de fonduri pentru cercetare și stimularea relansării stațiunilor de cercetări agricole.

*Inițierea unui Program Național de gestionare a riscului în agricultură și  clasificarea sistemului de irigat  ca element de securitate națională, precum și alocarea de fonduri consistente pentru reabilitarea sistemului de irigat și extinderea stațiilor anti-grindină si de stimulare a precipitațiilor.

*Lansarea unui Program Național de susținere a produselor românești și de asemenea, finalizarea Legii camerelor agricole.

*Voi propune modificarea art.307 din Codul administrativ și alocarea pentru investiții, către autoritățile locale și județene, de cote procentuale mai mari din redevențele încasate de statul român ca urmare a concesionării terenurilor agricole, a petrolului și gazelor și a altor resurse minerale, precum și actualizarea nivelului redevențelor prevăzut în contractele de concesiune pe termen lung.

*Susținerea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM) prin programe tip Startup Nation și acordarea de  vouchere pentru stimularea creării de noi locuri de munca și menținerea celor existente, precum și pentru acoperirea cheltuielilor cu formarea și reconversia profesională.

*Amendarea Legii educației naționale nr.1/2011, care să asigure resursele digitale (laptopuri, tablete, conectare la internet) necesare elevilor și profesorilor, manuale în format digital, Program Național de sprijin al elevilor, burse de asistență socială, burse de studiu, burse de merit.

*Modernizarea disciplinelor școlare, introducerea disciplinelor pentru viața sănătoasă, de educație economică și antreprenorială, educație juridică și de dreptul muncii.

*Încurajarea învățământului profesional tehnic și agricol susținerea învățământului dual și stimularea angajatorilor pentru pregătirea forței de muncă.

*Stimularea creșterii  salariilor în mediul  privat prin reducerea impozitului pe salariile sub 6.000 RON  și neimpozitarea salariului minim.

*Modificarea Legii pensiilor prin crearea mecanismului de creștere a pensiilor mici stabilind alocarea de sume fixe,  în funcție de mărimea pensiei, ceea ce va determina creșterea graduală semnificativă a acestora.

Am creionat câteva din prioritățile legislative pe care le voi promova și susține în noul mandat, cu speranța că grupul PSD din Parlament va avea o pondere consistentă în noul legislativ, pentru a le susține și vota în interesul oamenilor și pentru oameni.

Iată de ce vă îndemn să votați la 6 decembrie candidații PSD pentru Senat și Camera Deputaților, candidați care au fost și vor fi mereu ALĂTURI DE OAMENI”.