Ce-și propune CJ Brăila pentru îmbunătățirea participării pe piața forței de muncă și combaterea excluziunii sociale în perioada 2021-2027

Acordarea de sprijin financiar pentru inițierea unor noi afaceri și susținerea tinerilor pentru dezvoltarea de activități antreprenoriale – sunt două dintre formele prin care își propune CJ Brăila să stimuleze antreprenoriatul și economia socială în următorii 7 ani.

În cadrul Strategiei de dezvoltare a județului Brăila în perioada 2021-2027 – ce urmează să fie aprobată în plenul CJ –, la capitolul „Îmbunătățirea participării pe piața forței de muncă și combaterea excluziunii sociale” mai sunt menționate, printre altele, măsuri de sprijinire a grupurilor dezavantajate pe piața muncii (tineri, persoane cu dizabilități, șomeri de lungă durată, migranți, etc), precum și sprijinirea tinerilor prin includerea lor în programre de internship, voluntariat, parteneriate cu companii din județ.

Lista completă a direcțiilor de acțiune pe care le are în vedere CJ în domeniul amintit este prezentată în foto.