CJSU BRĂILA A APROBAT ASTĂZI O NOUĂ HOTĂRÂRE PRIVIND CONDIȚIILE DE DESFĂȘURARE A FESTIVALULUI PEȘTELUI

Subprefectul Brăilei, Simona Drăghincescu, informează că astăzi s-a aprobat Hotărârea nr. 51 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, privind stabilirea măsurilor de protecție sanitară necesar a fi respectate, pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic generat de virusul SARS-CoV-2, în perioada 08 – 11 octombrie 2020, pe faleza Dunării – Brăila, cu ocazia desfășurării celei de-a doua ediții a „Festivalului Peștelui”.

CJSU a adoptat ieri Hotărârea nr. 50 pe aceeași temă, însă Primăria  a contestat această decizie, considerând-o „abuzivă și nelegală”, a întocmit o plângere prealabilă prin care solicită CJSU să procedeze de îndată la revocarea  Hotărârii CJSU nr. 50 și a depus astăzi și întâmpinare la Tribunalul Brăila, în acest sens.

Așadar, CJSU a aprobat astăzi Hotărârea 51, subprefectul precizând: „Completările aduse la CJSU 50 sunt cele boldate, motivat de adresa Primăriei nr. 176/7.10.2020, adusă la cunoștință Instituției Prefectului de către ISU Brăila în data de 8.10.2020”.

Iată și textul Hotărârii CJSU nr. 51/8.10.2020:

Art. 1. Se aprobă organizarea, de către Primăria Municipiului Brăila, a „Festivalului Peștelui” – eveniment de promovare a valorilor și tradițiilor locale, în perioada 08 – 11 octombrie 2020, datorită faptului că în județul Brăila incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică de 1,5/1.000 de locuitori.

Art. 2. În perioada 08 – 11 octombrie 2020, cu ocazia celei de-a doua ediții a „Festivalului Peștelui”, pe faleza Dunării – Brăila, în zona delimitată de străzile Vadul Spitalului și Împăratul Traian, între malul Dunării și taluzul superior, este obligatorie purtarea măștii de protecție astfel încât să acopere nasul și gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în intervalul orar 10.00 – 22.00, cu excepția persoanelor care servesc masa/produsele achiziționate în spații special amenajate, care dețin autorizații sanitar – veterinare și de sănătate publică conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 3. (1)Organizatorii evenimentului și angajatorii vor asigura condițiile prevăzute la art. 8, 9 și 10 din H.G. nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19 și a condițiilor din Ordinul ministrului culturii și al ministrului sănătății nr. 3142/1495/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii, cu modificările și completările ulterioare, capitolul V, punctele 1 ÷ 8.

(2) Organizatorii evenimentului menționat la art. 1 și angajatorii vor afișa la loc vizibil informații privind obligativitatea purtării măștii de protecției în spațiile respective, regulile de distanțare fizică și de acces și vor asigura implementarea acestora.

(3) Administratorii spațiilor publice deschise și organizatorii evenimentului menționat la art. 1 vor asigura modalități de colectare a măștilor pentru a se evita răspândirea necontrolată a acestora, prin amplasarea unor saci interiori de unică folosință în recipientele de colectare a deșeurilor, care vor fi colectați în timpul zilei, în funcție de gradul de umplere, precum și la sfârșitul fiecărei zile a evenimentului, de operatorul de salubritate.

(4) În zona prevăzută la art. 2 se interzice consumul produselor achiziționate în alte locuri decât cele special amenajate și autorizate legal”.

Amintim că Festivalul Peștelui va avea loc în perioada 8 – 11 octombrie, pe faleza Dunării – Brăila, în zona delimitată de străzile Vadul Spitalului și Împăratul Traian, între malul Dunării și taluzul superior.