În anul 2022 la Compartimentul Asociații de Proprietari din cadrul Primăriei Brăila s-au înregistrat 410 reclamații și sesizări. În acest compartiment sunt doi funcționari

La Compartimentul Asociații de Proprietari din cadrul Primăriei municipiul Brăila au fost înregistrate în cursul anului trecut 410 reclamații și sesizări, dintre care 30% au venit din partea conducerii asociațiilor de proprietari, iar restul de 70% din partea proprietarilor de apartamente.

Este o informație prezentată în raportul de activitate al primarului Brăilei, Marian Dragomir, aferent anului 2022.

În document se mai arată că „prin intermediul Compartimentului Asociatii de Proprietari, administrația publică locală, îndrumă și sprijină asociațiile de proprietari, pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin asupra administrării proprietății comune. Totodată, personalul Compartimentului Asociatii de Proprietari întocmește și actualizează baza de date a tuturor asociațiilor de proprietari din municipiul Brăila, cu datele de identificare ale acestora, consiliază proprietarii din condominii și reprezentanții asociațiilor de proprietari, efectuează verificări în teren în baza sesizărilor cetățenilor și participă la adunările generale la solicitarea proprietarilor”.

În prezent, pe raza municipiului Brăila funcționează 849 asociații de proprietari, care sunt persoane juridice autonome, nonprofit.

În cadrul Compartimentului Asociatii din municipiul Brăila în anul 2022 și-au desfășurat activitatea 2 funcționari publici, care s-au ocupat, printre altele, de cele 410 reclamații si sesizări.

„Deși actele normative în vigoare, reglementează în mod clar obligațiile și atribuțiile organelor de conducere ale asociațiilor de proprietari, precum și a administratorului angajat, s-a constatat că cele mai multe dintre sesizările semnalate de către cetățeni se referă la:

– neefectuarea lucrărilor de hidroizolații de către asociațiile de proprietari;

– repartizarea defectuoasă a cheltuielilor pe listele de plată;

– ocuparea în mod abuziv și folosirea în mod exclusiv a unor spații comune de către unul sau mai mulți proprietari;

– perceperea unor penalități mai mari decât maximum prevăzut de lege;

– angajarea și/sau menținerea în funcție de către conducerea asociației a unei persoane fizice fără atestat, obținut în condițiile legii și fără reactualizarea certificatului de calificare profesională;

– lipsa de interes a conducerii asociației, precum și a administratorului cu privire la necesitatea reparării și întreținerii părților de proprietate comună (casa scării, fațade, acoperiș, subsol);

– neactualizarea statutului și acordului asociației de proprietari;

– neconvocarea adunărilor generale anuale obligatorii;

– inexistenta registrului de corespondență și refuzul reprezentanților asociațiilor de proprietari de a înregistra cererile și contestatiile proprietarilor;

– neconstituirea unui fond de rulment și a unui fond de reparații conform prevederilor legale;

– cheltuieli materiale și cu servicii care nu au fost aprobate în adunarea generală;

– mod de comunicare defectuos între proprietari și reprezentanții asociației;

– necunoasterea și neaplicarea legislatiei în vigoare.

Pentru soluționarea celor prezentate mai sus au fost transmise notificări atât asociatiilor de proprietari, cât și proprietarilor, în vederea intrării în legalitate și s-a urmarit punerea în aplicare a acestora”, se precizează în documentul amintit.

În toate cazurile de abuzuri, încălcare a normelor de conviețuire socială sau ilegalități constatate la asociațiile de proprietari a existat o bună conlucrare cu Poliția Locală Brăila, prin aplicarea măsurilor contravenționale. acolo unde a fost cazul, iar pentru cazurile sociale care generau restanțe la plata cotelor de contribuții s-au făcut notificări și s-a primit sprijinul din partea Direcției de Asistență Socială Brăila.

De asemenea, în cursul anului trecut Compartimentul Asociații de Proprietari a desfășurat următoarele activități:

– a transmis semestrial la Direcția Finanțelor Publice Locale – Serviciul Impunere și Constatare Persoane Fizice, a situației cu numărul de persoane din asociațiile de proprietari, pentru stabilirea și încasarea taxei speciale de salubrizare.

– a organizat întruniri periodice cu reprezentanții asociațiilor, în vederea informării modului de depozitare/colectare selectivă a deșeurilor menajere;

– a centralizat necesarul de material dentrofloricol, solicitat de către asociațiile de proprietari, pentru refacerea spațiilor verzi;

– a distribuit pliante informative cu privire la Recensământul populației din anul 2022;

– a facut instruiri cu reprezentanți ai asociațiilor de proprietari în vederea utilizarii platformei online realizate în cadrul proiectului cu finanțare europeană “O administrație în slujba cetățeanului”, ce cuprinde module pentru gestionarea asociațiilor de proprietari.