Premieră: La Spitalul Județean Brăila se va înființa un Centru de intervenție pentru victimele violenței sexuale

Consiliul Județean Brăila a aprobat în cea mai recentă ședință a sa protocolul de colaborare între instituția amintită și Agenția Națională petnru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Brăila și Spitalul Județean de Urgență Brăila, în scopul înființării Centrului de intervenție pentru victimele violenței sexuale. Aceste centru se va înființa în cadrul proiectului „Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”, realizat de ANES și finanțat prin Programul Justiție, în cadrul mecanismului  Financiar Norvegian 2014-2021.

Mai concret, unul dintre pricipalele obiective ale proiectului amintit se referă la crearea primei rețele naționale de centre de intervenție pentru victimele violenței sexuale, prin înființarea a 10 astfel de locații în cadrul unităților  medicale de nivel local, prin care se va asigura o intervenție integrată și un suport real acordat victimelor. Aceste centre vor furniza asistență post-traumatică, examinări medicale și consilierea victimelor prin intervenția unei echipe multidisciplinare (medic legist, polițist, asistent social, psiholog, etc).

În fiecare centru se va asigura: *asistență medicală de urgență (dacă este cazul), asistență medicală specifică în situații de violență sexuală; *consilierea victimei; *informarea victimei despre etapele următoare, conform procedurilor; *contactarea autorităților competente (dacă victima dorește să depună o plângere); * prelevarea probelor biologice pe baza kit-ului autorizat.

În ceea  ce privește centrul care se va înființa la Spitalul Județean Brăila, obligațiile și responsabilitățile asumate de CJ prin protocolul amintit se referă la: *asigurarea sprijinului necesar prin facilitarea înființării Centrului de intervenție pentru victimele violenței sexuale în cadrul Spitalului Județean Brăila; * sprijinirea administrării Centrului de intervenție, împreună cu Spitalul Județean; *asigurarea cadrului necesar pentru funcționarea Centrului de intervenție atât pe durata de implementare a proiectului (3 ani), cât și pentru o perioadă de cel puțin 5 ani după aprobarea de către Operatorul de Program a raportului final al proiectului.