Programe de formare profesională gratuite pentru șomerii brăileni

Șomerii înregistrați în evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Brăila se pot înscrie în perioada următoare pentru a participa la programe de formare profesională gratuite în următoarele ocupații:

*Competențe digitale – minimum învățământ primar

*Ajutor bucătar – minimum învățământ primar

Cheltuielile vor fi suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, inclusiv pentru efectuarea analizelor medicale specifice fiecărei meserii. Pentru șomerii care vor efectua naveta pe perioada cursului, se vor deconta abonamentele/ biletele de transport.

Potrivit legii, „șomer” este persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani și până la îndeplinirea condițiilor de pensionare;

b) starea de sănătate și capacitățile fizice și psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci;

c) nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizeaza, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimularii ocupării forței de muncă, în vigoare (526 lei);

d) este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, daca s-ar gasi un loc de muncă.

Șomerii neînregistrați care doresc să se înregistreze în evidența agenției, în vederea obținerii unui loc de muncă și pentru a participa la măsurile active oferite (informare, consiliere, medierea muncii, formare profesionala, etc), se vor prezenta la sediul ALOFM Brăila, din strada Sergent Tătaru, nr. 2, corp B, etaj 3 (în curtea Liceului Teoretic “Mihail Sebastian”), cu următoarele documente:

a) actul de identitate;

b) actele de studii și de calificare;

c) carnetul de muncă sau alte acte care atestă, potrivit legii, existența unor raporturi de muncă ori de serviciu, în cazul persoanelor provenite din muncă;

d) declarație pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, că persoana nu are restricții medicale care o împiedică să presteze muncă sau că are eventuale restricții medicale care o împiedică să presteze o anumită muncă, conform modelului AJOFM.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul AJOFM Brăila din B-dul Dorobanților, nr. 603-605, la Centrul de Formare Profesională al agenției, din str. Sergent Tătaru, nr. 2, corp B, etaj 3 sau la telefon 0239/613034.

 

 

 

 

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns