Secretarul de stat Florin Dobrescu anunță că a fost introdus cardul electronic de carburant, destinat persoanelor cu dizabilități

Florin Dobrescu (PNL), secretar de stat în Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, fost prefect al Brăilei, informează că Guvernul României a simplificat și îmbunătățit procedurile de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat.

Dobrescu precizează într-un comunicat dat publicității că procedura de acordare a acestor drepturi la transport gratuit pentru persoanele cu dizabilități a fost simplificată și a fost introdus cardul electronic de carburant. Modificările sunt cuprinse într-o nouă Hotărâre adoptată de Executiv, care vizează modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.017/2018 privind Normele metodologice pentru acordarea acestor drepturi.

Persoanele cu dizabilități vor primi carduri electronice de carburant pentru transport, cheltuielile asigurate anual pentru alimentarea cu carburant fiind în valoare de 1.500 lei pentru persoanele cu handicap grav, respectiv 750 lei pentru cele cu handicap accentuat.

Persoanele cu dizabilități vor putea opta între transportul interurban gratuit sau alternativele oferite, cum ar fi bonurile de carburant sau cardurile de carburant. Această opțiune se poate face prin depunerea unei cereri electronice sau la registratura Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului în a cărei rază teritorială domiciliază persoana cu handicap, de către persoana cu dizabilitate ori de către oricare din următoarele persoane: reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau însoțitorul, părintele, tutorele, asistentul maternal sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat, în baza unei măsuri de protecție socială.

Cererea pentru decontarea carburantului se depune la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului în termen de 60 de zile de la data efectuării alimentării și este însoțită de bonul/bonurile fiscal(e) de carburant, emis(e) de societățile de distribuție a produselor petroliere.

Acordarea de bonuri de carburant, alimentarea cardurilor de carburant sau decontarea carburantului se face astfel:

a) semestrial, dacă documentul care atestă încadrarea în grad de handicap are valabilitate permanentă;

b) trimestrial sau proporțional cu numărul de luni calendaristice în perioada de valabilitate a documentului/documentelor care atestă încadrarea în grad de handicap, într-un an calendaristic.

„Această inițiativă reprezintă un pas important către îmbunătățirea accesului la transport pentru persoanele cu dizabilități. Prin introducerea cardurilor electronice de carburant se oferă mai multă flexibilitate și opțiuni, permițând beneficiarilor să aleagă soluția care se potrivește cel mai bine nevoilor lor individuale”, declară Florin Dobrescu.

Cardurile de carburant pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate și numai în scopul pentru care au fost emise.

De menționat că reglementările care vizează carburantul intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea HG 43/2023 (art. III). Neexercitarea acestui drept de către persoanele cu handicap grav sau accentuat în anul curent nu poate fi reportat pentru anul calendaristic următor.

Textul integral al Hotărârii și modelele de cereri/formulare sunt disponibile pe https://monitoruloficial.ro/.